fbpx

Модальні дієслова may і might

ср, 04/10/2024 - 12:07 Марина

 

Модальні дієслова в англійській мові відіграють незамінну роль, дозволяючи виразити можливість, дозвіл, здатність або необхідність дії. Серед них, modal verbs may and might займають особливе місце, пропонуючи нюансовані способи вираження ймовірності та спекуляції. Розуміння та правильне використання цих дієслів може значно покращити ваше спілкування, надаючи йому більшої гнучкості та виразності.

Основні відомості про модальні дієслова may and might

Модальні дієслова — це особлива категорія допоміжних дієслів, що використовуються для модифікації основного дієслова, надаючи йому додаткових значень, таких як можливість чи дозвіл. May та might є двома модальними дієсловами, що часто використовуються для вираження ймовірності або невизначеності.

 • May використовується для вираження можливості або дозволу в теперішньому або майбутньому часі. Наприклад, “You may leave the room if you wish” (Ви можете вийти з кімнати, якщо хочете).
 • Might є формою, яка часто використовується для вираження меншої впевненості або ймовірності, а також для гіпотетичних ситуацій, що могли відбутися в минулому. “He might come to the party” (Він може прийти на вечірку).

Обидва ці модальні дієслова не мають форм минулого часу або майбутнього часу і використовуються виключно в теперішньому часі, хоча їх значення може вказувати на можливості, що стосуються майбутнього або гіпотетичного минулого.

Модальне дієслово may

Модальне дієслово may є одним з найбільш універсальних модальних дієслів в англійській мові, використовуваним для вираження можливості, дозволу або навіть побажань. Його гнучкість робить may незамінним у різноманітних контекстах.

Правила вживання дієслова may:

 • Вираження можливості: Використовується для позначення дій, які можуть відбутися, але не гарантовані. В цьому контексті may передає відтінок невизначеності або непевності щодо майбутніх подій.
 • Запит на дозвіл: May часто використовується в запитах на дозвіл. Це ввічлива форма звернення, яка вказує на певний ступінь ввічливості або формальності.
 • Вираження побажань: Іноді may може використовуватися для вираження побажань, особливо в офіційних або урочистих контекстах.

Приклади речень з дієсловом may:

 • Вираження можливості:
  • “It may rain later.” (Пізніше може піти дощ.)
  • “She may decide to join us after all.” (Вона може вирішити приєднатися до нас після всього.)
 • Запит на дозвіл:
  • “May I leave the table?” (Чи можу я піти з-за столу?)
  • “May we open the windows?” (Чи можемо ми відкрити вікна?)
 • Вираження побажань:
  • “May you have a joyful life together.” (Нехай у вас буде радісне спільне життя.)
  • “May the New Year bring you happiness and health.” (Нехай Новий Рік принесе вам щастя та здоров’я.)

Розуміння та вміння використовувати may відкриває нові можливості для точного вираження думок і намірів у англійській мові, дозволяючи комунікувати більш ефективно в різноманітних ситуаціях.

 

Модальне дієслово might

Модальне дієслово might є важливим інструментом у англійській мові, який дозволяє виразити меншу ступінь впевненості або ймовірності події порівняно з may. Використання might відображає спекулятивний або гіпотетичний характер висловлювання.

Правила вживання дієслова might:

 • Вираження ймовірності: Might використовується для опису подій, які можуть статися, але за яких відсутня впевненість. Це може стосуватися як майбутніх, так і гіпотетичних ситуацій.
 • Ввічливі запити та пропозиції: У деяких контекстах might може застосовуватися для формулювання ввічливих запитів або пропозицій, хоча це менш поширено порівняно з may.
 • Гіпотетичні ситуації: Часто використовується у другорядних реченнях після конструкцій з “if” для вираження гіпотетичних умов і наслідків.

Приклади речень з дієсловом might:

 • Вираження ймовірності:
  • “He might come to the party if he finishes work early.” (Він може прийти на вечірку, якщо закінчить роботу раніше.)
  • “You might find this book interesting.” (Ця книга може вам сподобатися.)
 • Ввічливі запити та пропозиції:
  • “Might I suggest a different approach?” (Чи можу я запропонувати інший підхід?)
  • “You might want to check the report again.” (Вам, можливо, варто перевірити звіт ще раз.)
 • Гіпотетичні ситуації:
  • “If I were you, I might reconsider that decision.” (На вашому місці я б переглянув це рішення.)
  • “If he had known, he might have acted differently.” (Якби він знав, він міг би вчинити інакше.)

Розуміння та правильне використання might в англійській мові збагачує комунікаційні навички, дозволяючи точніше виражати нюанси ймовірності та ввічливості.

May vs Might: яка різниця?

Порівняння модальних дієслів may та might часто викликає плутанину серед тих, хто вивчає англійську мову. Хоча обидва дієслова використовуються для вираження ймовірності або можливості, важливо зрозуміти їхні відмінності та контексти вживання.

Детальний аналіз різниці між may і might:

 • Ступінь ймовірності: Основна різниця між may і might полягає у ступені ймовірності дії. May використовується, коли дія є більш ймовірною або можливою. Натомість, might застосовується у ситуаціях, де дія є менш ймовірною або коли говоримо про гіпотетичні ситуації.
 • Формальність: May вважається трохи більш формальним у порівнянні з might, особливо коли мова йде про запити на дозвіл.
 • Використання у минулому часі: Коли йдеться про минулі події, might використовується для вираження дій, які могли відбутися, але не відбулися. May у минулому часі рідше використовується в сучасній англійській мові, а замість нього частіше застосовується might have.

Контексти вживання та нюанси значення:

 • May:
  • Для вираження дозволу: “May I use your phone?”
  • Висловлення ймовірності: “I may go to the cinema tonight.”
 • Might:
  • Гіпотетичні ситуації: “If I won the lottery, I might buy a house.”
  • Ймовірність у минулому: “He might have forgotten about our meeting.”

Розуміння цих нюансів допоможе вам правильно використовувати may та might у вашому мовленні та письмі, забезпечуючи більш точне і виразне спілкування. Хоча різниця між ними може здаватися незначною, правильне використання цих модальних дієслів значно покращує якість вашої англійської мови.

Вправи для практики вживання модальних дієслів may і might

Для ефективного засвоєння вживання модальних дієслів may і might, важливо регулярно практикуватися. Ось кілька вправ, які допоможуть вам краще зрозуміти і застосовувати ці дієслова в різних контекстах:

 • Переклад речень: Спробуйте перекласти речення з вашої рідної мови на англійську, використовуючи may та might. Це допоможе вам зрозуміти, як вживати ці модальні дієслова у вашому мовленні.
 • Створення гіпотетичних ситуацій: Виберіть кілька гіпотетичних ситуацій та напишіть речення, які описують можливі дії за допомогою may та might. Наприклад, що ви могли б зробити, якби виграли в лотерею?
 • Діалоги: Напишіть короткі діалоги, в яких використовуються may і might для вираження дозволу, ймовірності або запитань. Це допоможе вам побачити, як ці слова вживаються в реальному спілкуванні.

Модальні дієслова may і might є важливою частиною англійської мови, яка дозволяє точно виражати ймовірності, дозвіл та гіпотетичні ситуації. Чітке розуміння відмінностей та контекстів їх використання розширює можливості для більш виразного та ефективного спілкування. Регулярні вправи та практика допоможуть вам закріпити знання та покращити вміння використовувати ці модальні дієслова в письмовій та усній англійській мові.Читайте також