fbpx

Відмінки в англійській мові

сб, 04/27/2024 - 20:52 Марина

 

Вивчення будь-якої мови розпочинається з основ – граматики, яка є фундаментом для розуміння структури та механізмів мови. Англійська мова, зі своєю унікальною граматичною системою, не є виключенням. Однією з важливих граматичних категорій є відмінки, які допомагають визначати роль слова в реченні та його взаємодію з іншими словами.

Порівняння відмінків в англійській з відмінками в українській мові

Українська мова відома своєю складною системою відмінків, яка включає сім основних відмінків, кожен з яких має унікальні закінчення для іменників, прикметників та займенників. В англійській же мові відмінкова система простіша і не має такої явної відмінкової морфології. Проте, незважаючи на здавалося б простоту, відмінки в англійській мові відіграють ключову роль у формуванні правильних та змістовних речень, особливо коли мова йде про показ власності або визначення суб’єкта та об’єкта дії.

Що таке відмінки та яку роль вони відіграють у мові

Відмінки – це форми слова, які вказують на його граматичну функцію в реченні, зокрема на його взаємозв’язок з іншими словами. Хоча в англійській мові відмінкова система не так явно виражена, як в українській, існує кілька випадків, де відмінкові форми є критично важливими для забезпечення правильності та зрозумілості висловлювань.

Скільки відмінків в англійській?

В англійській мові існує три основних відмінки: суб’єктивний (називний), об’єктивний (знахідний) та присвійний. Кожен з цих відмінків відіграє важливу роль у визначенні структури речення та змісту висловлювань.

1. Суб’єктивний (називний) відмінок

Суб’єктивний відмінок використовується для позначення суб’єкта, який є виконавцем дії. Прикладом може служити речення “She talks,” де “She” є суб’єктом, що говорить. Особливістю використання суб’єктивного відмінка є його місце перед дієсловом, що допомагає ідентифікувати виконавця дії.

Приклади використання:

Правильне використання суб’єктивного відмінка важливе для створення чіткого та грамотного висловлювання. Наприклад:

“He writes a letter” – “He” є суб’єктом, який виконує дію письма.

“They play football” – “They” є суб’єктами, які грають у футбол.

Ці приклади демонструють як суб’єктивний відмінок вказує на особу або осіб, що здійснюють дію.

Особливості та помилки, на які слід звернути увагу:

 • Переплутання суб’єктивного та об’єктивного відмінків може призвести до граматичних помилок.
 • Використання неправильної форми займенника, як у прикладі з “Her are going”, де правильною формою є “She is going”.

2. Об’єктивний (знахідний) відмінок

Об’єктивний відмінок в англійській мові використовується для іменників та займенників, що виступають у ролі об’єкта дії або препозиції. Він допомагає визначити, до кого або чого спрямована дія, і є важливим для правильного формування речень.

Приклади використання:

“She loves him.” — “him” тут використовується в об’єктивному відмінку, оскільки є об’єктом любові.

“I gave her the book.” — “her” стоїть в об’єктивному відмінку, вказуючи на особу, якій було дано книгу.

Ці приклади демонструють як зміна форми займенників залежно від їх функції в реченні, дозволяє чітко визначити їх роль як об’єкта дії.

Особливості та помилки, на які слід звернути увагу:

 • Переплутання займенників: Однією з поширених помилок є неправильне використання об’єктивних займенників. Наприклад, вживання “he” замість “him” у ролі об’єкта (“She saw he” замість правильного “She saw him”).
 • Використання об’єктивного відмінка після препозицій: Важливо пам’ятати, що після препозицій завжди використовується об’єктивний відмінок, як у “between him and her”, а не “between he and she”.

Знання та правильне використання об’єктивного відмінка сприяє формуванню чіткої та зрозумілої мови. Він дозволяє точно вказати на об’єкт дії, роблячи речення змістовними та граматично правильними. Вивчення цього та інших відмінків англійської мови є кроком до вдосконалення мовних навичок та покращення розуміння структури мови.

3. Присвійний відмінок

Присвійний відмінок у англійській мові використовується для позначення власності або приналежності. Він може бути сформований двома способами: за допомогою апострофа і літери “s” (наприклад, “Mary’s book”) або за допомогою присвійних займенників (наприклад, “her book”).

Приклади використання:

Для однини іменників не в залежності від статі: “The girl’s bicycle” або “The man’s hat”.

Для множини, якщо слово не закінчується на “s”: “Children’s games”, але “The dogs’ owner” для слова, що в множині закінчується на “s”.

Особливості використання:

 • У випадку з іменниками, що в множині закінчуються на “s”, апостроф ставиться після “s” без додавання ще однієї “s”.
 • Присвійні займенники використовуються без апострофа, наприклад, “his”, “hers”, “its”.

Винятки та особливі випадки

Хоча англійська мова має менш складну систему відмінків, ніж багато інших мов, існують винятки, які важливо знати:

 • Іменники, що закінчуються на -s: Часто виникають питання щодо формування присвійного відмінка для іменників, які вже закінчуються на “s”. Традиційно додається апостроф та “s” (наприклад, Charles’s book), але іноді допускається використання лише апострофа (Charles’ book), особливо у випадках, коли додавання “s” ускладнює вимову.
 • Іменники, що стоять у множині та закінчуються на -s: Для них присвійний відмінок формується шляхом додавання лише апострофа (наприклад, the cars’ wheels).
 • Використання its та it’s: Часта помилка полягає у плутанині між “its” (присвійний займенник, що вказує на власність) та “it’s” (скорочення від “it is” або “it has”). Це різні структури, що виконують різні функції в реченні.

Поради щодо вивчення відмінків в англійській мові

Освоєння відмінків може здатися складним, але дотримання декількох порад може спростити процес:

 • Практика та повторення: Використовуйте нові знання у своєму письмі та говорінні, щоб краще їх запам’ятати.
 • Читання: Регулярне читання англійською допомагає зустріти різні випадки використання відмінків у контексті, що сприяє їх кращому розумінню та запам’ятовуванню.
 • Використання довідників: Не соромтеся звертатися до граматичних посібників або онлайн-ресурсів для уточнення правил або винятків.
 • Вивчення з прикладами: Запам’ятовуйте відмінки разом з прикладами їх використання, щоб легше уявляти, як і коли їх застосовувати.
 • Отримання зворотного зв’язку: Не бійтеся просити вчителів або носіїв мови виправляти ваші помилки. Зворотний зв’язок є незамінним у процесі вивчення.

Врахування цих особливостей та порад допоможе глибше зрозуміти англійську граматику і покращити власне володіння мовою.Читайте також