fbpx

Пряма та непряма мова в англійській

сб, 04/27/2024 - 19:19 Марина

 

Пряма та непряма мова є ключовими концепціями в англійській мові, що дозволяють ефективно передавати інформацію та відтворювати діалоги. Вони не тільки використовуються в літературних творах та повсякденному спілкуванні, але й важливі для розуміння нюансів мовлення та мислення. Знання правил використання прямої та непрямої мови дозволяє чітко відділяти авторську точку зору від думок та висловлювань персонажів або співрозмовників.

Пряма мова в англійській

Визначення прямої мови: Пряма мова в англійській мові використовується для точного цитування слів особи. Вона дозволяє нам представити слова співрозмовника точно так, як вони були сказані або подумані.

Правила використання прямої мови в англійській:

1. Слова, що цитуються, мають бути взяті в лапки.

2. Перед прямою мовою ставиться двокрапка або кома, залежно від контексту речення.

3. Пряма мова починається з великої літери.

4. Знаки пунктуації, що входять до цитованого фрагмента, розміщуються всередині лапок.

Приклади речень у прямій мові:

“I am going to the store,” she said. (“Я йду в магазин,” сказала вона.)

“Can you help me?” he asked. (“Ти можеш мені допомогти?” запитав він.)

“It’s beautiful!” exclaimed Maria. (“Це прекрасно!” вигукнула Марія.)

Розуміння та правильне використання прямої мови в англійській є важливим навиком для точного відображення діалогів та ефективної комунікації.

Непряма мова в англійській

Непряма мова в англійській мові використовується для передачі сенсу того, що було сказано або подумано, без прямого цитування. Вона дозволяє перефразувати слова співрозмовника, зберігаючи основне значення, але використовуючи іншу граматичну структуру.

Правила використання непрямої мови в англійській:

 • Зміна часу: якщо пряма мова вживалася в теперішньому часі, в непрямій мові вона переходить у минулий.
 • Особи дієслів змінюються відповідно до контексту.
 • Показники місця і часу можуть бути змінені для збереження значення (наприклад, “here” стає “there”, “today” стає “that day”).
 • Лапки не використовуються для виділення непрямої мови.

Приклади речень у непрямій мові:

Пряма мова: “I am going to the store,” she said.

Непряма мова: She said that she was going to the store. (Вона сказала, що йде в магазин.)

 

Пряма мова: “Can you help me?” he asked.

Непряма мова: He asked if I could help him. (Він запитав, чи можу я йому допомогти.)

 

Пряма мова: “It’s beautiful!” exclaimed Maria.

Непряма мова: Maria exclaimed that it was beautiful. (Марія вигукнула, що це було прекрасно.)

Використання непрямої мови є важливим для побудови зв’язних і граматично правильних речень в англійській мові, особливо в академічному та професійному спілкуванні. Вона дозволяє змінювати точку зору у висловлюваннях, адаптуючи їх до контексту розмови.

Пряма і непряма мова в англійській: таблиця порівняння

Таблиця нижче ілюструє основні відмінності між прямою та непрямою мовою, з акцентом на зміни у часах, особах, вказівних словах тощо.

Аспект

Пряма мова

Непряма мова

Час

Зберігається оригінальний час.

Змінюється: презент стає минулим, минулий — більш давнім минулим.

Особа

Зберігається оригінальна особа.

Змінюється залежно від контексту речення.

Вказівні слова

Не змінюються.

Можуть змінюватися: “this” на “that”, “here” на “there”, “today” на “that day” тощо.

Пунктуація

Використовуються лапки.

Лапки не використовуються.

Дієслова мовлення

Часто присутні.

Вводяться словами як “said that”, “told”, “asked if” тощо.

Пояснення змін:

 • Час: У непрямій мові часи змінюються для того, щоб відобразити, що дія відбувалася в минулому. Наприклад, пряма мова “I am eating” стає непрямою як “He said he was eating.”
 • Особа: Персональні займенники змінюються у непрямій мові, щоб відповідати точці зору оповідача або контексту розмови.
 • Вказівні слова: Часові та місцеві вказівники адаптуються у непрямій мові, щоб відповідати новому контексту розповіді.
 • Пунктуація: У прямій мові слова, що цитуються, відокремлюються лапками, тоді як у непрямій мові лапки не використовуються.
 • Дієслова мовлення: В непрямій мові часто використовуються введення з дієсловами мовлення, які показують перехід від розповіді до перефразування.

Розуміння цих відмінностей є ключем до правильного перекладу та використання прямої й непрямої мови в англійській, дозволяючи ефективно адаптувати розповідь до потреб спілкування.

Перетворення прямої мови в непряму та навпаки

Перетворення прямої мови в непряму і навпаки в англійській мові вимагає уваги до деталей, таких як час, особа і місцевість. Нижче наведено кроки та правила, які слід використовувати під час перетворення.

Кроки та правила для перетворення прямої мови в непряму:

 • Зміна часу: Зазвичай, коли ми перетворюємо пряму мову в непряму, час дієслова змінюється на один рівень назад у минуле (наприклад, презент стає минулим).
 • Зміна особи: Персональні та вказівні займенники змінюються відповідно до того, хто є оповідачем в непрямій мові.
 • Зміна вказівників місця і часу: Слова, які вказують на місце та час, змінюються так, щоб вони відповідали новому контексту розповіді (наприклад, “here” стає “there”, “yesterday” стає “the day before”).
 • Усунення лапок: У непрямій мові лапки не використовуються.

Приклади перетворення з поясненнями:

Пряма мова: “I will go to the store tomorrow,” said John.

Непряма мова: John said that he would go to the store the next day.

Пояснення: “will” змінилося на “would”, а “tomorrow” на “the next day” для відповідності непрямій мові.

 

Пряма мова: “She is working on her project now,” he explained.

Непряма мова: He explained that she was working on her project then.

Пояснення: “is” перетворено на “was”, а “now” змінено на “then” для відображення часового зсуву в непрямій мові.

Ці кроки та правила допоможуть у правильному перетворенні прямої мови в непряму, забезпечуючи збереження первісного значення інформації при зміні форми висловлювання.

Розуміння та використання прямої і непрямої мови в англійській мові є фундаментальним для ефективного спілкування та письма. Ці дві форми дозволяють гнучко висловлювати думки, переказувати розмови та передавати інформацію. Практика з перетворенням і розпізнаванням прямої та непрямої мови сприяє покращенню мовних навичок та глибшому розумінню англійської мови.

Вправи на пряму і непряму мову в англійській

Для кращого розуміння та використання прямої та непрямої мови в англійській, важливо регулярно практикуватися. Ось декілька вправ:

1. Перетворення прямої мови в непряму:

 • Пряма мова: “We will finish the project by Monday,” the manager announced. Перетворіть у непряму мову.
 • Пряма мова: “Can you help me with my homework?” she asked her brother. Перетворіть у непряму мову.

2. Розпізнавання прямої та непрямої мови:

 • Визначте, чи використане речення в прямій або непрямій мові: “She said she had been to London last year.”
 • Визначте, чи використане речення в прямій або непрямій мові: “Did you enjoy the movie?” he asked me.

 

 

 

Відповіді:

1. Перетворення:

 • Непряма мова: The manager announced that they would finish the project by Monday.
 • Непряма мова: She asked her brother if he could help her with her homework.

2. Розпізнавання:

 • Непряма мова (оскільки в реченні немає лапок і використане дієслово мовлення ‘said’).
 • Пряма мова (оскільки речення містить лапки та пряме запитання).

 Читайте також