fbpx

Розділові питання (Tag Questions) в англійській мові

вт, 04/25/2023 - 00:48 Марина

Запитання допомагають нам отримувати найрізноманітнішу інформацію. Залежно від ситуації ми поділяємо запитання на типи, для кожного типу існують правила створення та використання. Наша сьогоднішня розмова буде про так звані Tag Questions. Вони призначені для уточнення, отримання підтвердження чи заперечення того, в чому ми не впевнені.

Як утворюються Tag Questions

Зазвичай розділові запитання є частиною основного складного речення і стоять в його кінцевій частині. Саме тому складні фрази з tag questions називають «запитання з хвостиком». Перша частина речення містить ствердження чи заперечення, а закінчення є чимось на кшталт українських виразів «чи не так?», «правда ж?», «еге ж?» тощо.

У хвостику використовуємо те саме модальне чи допоміжне дієслово, що й у головній частині:

You can swim, can’t you? – Ви вмієте плавати, чи не так?

They are watching a movie, aren’t they? – Вони дивляться фільм, чи не так?

She should go to the doctor, shouldn’t she? – Вона повинна піти до лікаря, чи не так?

При цьому іменник (або ім’я людини) з основної частини в хвостику замінюється відповідним особовим займенником.

Узгодження підмета з дієсловом в розділовому питанні

Обидві частини речення мають бути узгоджені між собою, це стосується як часових форм, так і однини або множини:

You like ice cream, don’t you? – Тобі подобається морозиво, чи не так?

They are happy, aren’t they? – Вони щасливі, чи не так?

Позитивні та негативні форми

Цікаво, що хвостик має протилежний основній частині речення контекст – якщо основна частина речення має позитивний контекст, то закінчення – негативний, і навпаки. Тобто, якщо в першій частині кажемо is, то в хвостику отримаємо isn’t, якщо на початку can’t, то в закінченні – can.

It’s raining outside, isn’t it? – Надворі дощ, чи не так?

He can’t speak French, can he? – Він не говорить французькою, так?

Проте існують винятки, коли хвостик співпадає по контексту з основною частиною – маються на увазі Question Tags. Тобто якщо в основній частині маємо позитивне ствердження, то і в закінченні дієслово буде також мати позитивне забарвлення, і навпаки.

Модальні та допоміжні дієслова

Для утворення розділових запитань ми використовуємо як модальні, так і допоміжні дієслова – be, do, can, must, might, may, will, could, should, have тощо.

Вживання розділових запитань

Давайте розглянемо найбільш поширені випадки, коли вживаються ці речення. Уважно прочитайте приклади, наведені в таблиці нижче, перекладіть і спробуйте пригадати подібні ситуації з власного життя:

Вживаємо для:

Яку роль мають в розмові

Приклад

Отримання підтвердження або згоди

Допомагають зрозуміти, чи поділяє співрозмовник нашу думку

You like chocolate, don’t you?

We should go to the beach tomorrow, shouldn’t we?

Пом’якшення тверджень

Допомагають продемонструвати повагу та дещо пом’якшити тон розмови

You don’t mind if I join you, do you?

You wouldn’t happen to know the way to the train station, would you?

Висловлення сумніву або невпевненості

Допомагають виразити невпевненість – в словах, діях, твердженнях тощо

He’s the one who did it, isn’t he?

You’re not sure about this, are you?

Ввічливість і соціальна функція

Допомагають продемонструвати позитивне ставлення та надати розмові більш неформального відтінку

You wouldn’t happen to have a pen, would you?

It’s not too much trouble, is it?

В усному мовленні досить часто використовують скорочену форму tail questions, коли допоміжне або модальне дієслово замінюють його скороченою формою:

It’s a nice day, isn’t it? – It’s a nice day, innit?

Як бачимо, словосполучення isn’t it замінила скорочена розмовна форма innit.

Приклади tag questions у повсякденному спілкуванні

Tag questions в повсякденному спілкуванні, особливо в усному мовленні, вживаються дуже широко. Проте правила їх вживання можуть дещо змінюватись залежно від ситуації, регіону, діалекту тощо. Розберемо це детальніше.

Формальні та неформальні ситуації

Tag questions ми звикли використовувати в будь-яких ситуаціях. Наприклад, короткі невимушені фрази в повсякденному розмовному стилі з друзями:

You’re going to the party tonight, aren’t you? – Ти збираєшся на вечірку, чи не так?

Або на роботі, більш ввічливу форму запитання:

You’re familiar with the new software, aren’t you? – Ви знайомі з новим програмним забезпеченням, чи не так?

Регіональні відмінності та діалекти

Цікаво аналізувати використання різних дієслів у залежності від регіону або діалекту. У британській англійській, особливо в англійських регіонах, іноді використовуються не логічні запитання на кшталт:

You haven’t seen that film yet, have you? – Ти ще не бачив того фільму, правда?

Відповідь Yes на таке питання може призвести до непорозуміння.

У північно-ірландському діалекті може бути вжито запитання з «aren’t ye?» в кінці твердження.

В американській англійській поширені скорочені форми розділових запитань, таких, як «isn’t it?» чи «don’t you?». У британській більш поширені повні форми розділових запитань.

Крім того, в різних діалектах англійської мови можуть бути відмінності у використанні допоміжних дієслів та модальних дієслів, наприклад, у шотландському діалекті можуть вживати форму «didnae» замість «didn’t». Також у деяких регіонах можуть вживати форму «innit» замість «isn’t it?».

Типові помилки

Найбільш поширена помилка – невірне використання допоміжного дієслова. Наприклад, при формулюванні запитання з позитивним твердженням, у «хвостику» необхідно використовувати заперечення, і навпаки.

Досить часто ті, хто ще не дуже гарно знає англійську, помиляються у вживанні займенників. Зазвичай, особові займенники використовують для заміни іменника в попередньому твердженні. Наприклад:

John eats a lot, doesn’t he? – Джон багато їсть, чи не так?

Неправильне вживання займенника:

John eats a lot, doesn’t John? – Джон багато їсть, чи не Джон?

Ще одна розповсюджена помилка – неправильне використання дієслівного часу. Наприклад:

They have seen that movie, haven’t they? – Вони бачили той фільм, чи не так?

They seen that movie, haven’t they? – Вони бачив той фільм, чи не так?

І нарешті, важливо не забувати про інтонацію. Підвищення інтонації надає питального відтінку, зниження – стверджувального.Читайте також