fbpx

Passive voice: правила використання пасивного стану в англійській мові

вт, 02/14/2023 - 00:01 Марина

“Voice” (стан) – це граматична категорія, яка застосовується до дієслів. Стан в англійській мові виражає зв’язок між суб’єктом і дією.

В англійській мові існує 2 стани: Активний (Active voice) і Пасивний(Passive voice).

Active voice (активний стан) – найбільш уживаний. В ньому підмет виконує дію присудка. Якщо ви хочете дізнатися більше про стан та здобуди реальну практику з викладачем – записуйтесь на наші курси з анлійскої мови онлайн.

Leonardo Da Vinci painted the Mona Lisa – Леонардо Да Вінчі намалював Мону Лізу

Форми пасивного стану

Passive Voice (пасивний стан). Використовується, коли ми хочемо підкреслити дію (дієслово) та об’єкт речення, а не предмет. Це означає, що суб’єкт або менш важливий, ніж сама дія, або що ми не знаємо, хто або що це за суб’єкт. Загалом, активний cтан робить ваше письмо сильнішим, прямішим і, як ви вже здогадалися, активнішим. Підмет-це щось, або воно виконує дію дієслова в реченні. За допомогою пасивного стану на підмет впливає інший виконавець дієслова. 

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci. – Мона Ліза була намальована Леонардо Да Вінчі (Тут Mona Lisa стає підметом).

The ball was kicked by Mary – М’яч був вдарений Мері (Підметом стає ball)

Стверджувальне речення

Кожен час має власний пасивний стан. Він створюється за допомогою auxiliary verb (допоміжне дієслово) to be + V3 (past participle). В таблиці наведено пассив для кожного часу:

Tense Auxiliary verb + sample V3 (past participle) Examples

Present simple

am, is, are + made

Wine is made from grapes.

Many cars are made in Japan.

Present progressive

am, is, are + being + sent

The document is being sent right now.

I am being sent to work in the London office.

Past simple

was, were + invited

John was invited to speak at the conference.

We were invited to Daniel and Mary’s wedding.

Past progressive

was, were + being + washed

The dog was being washed when I got home.

Their cars were being washed while they were in the mall shopping.

Future (will)

will be + signed

The contract will be signed tomorrow.

The documents will all be signed by next week.

Future (going to)

am, is, are + going to be + built

A bridge is going to be built within the next two years.

New houses are going to be built in our neighborhood.

Present perfect

has, have + been + sold

That start-up has been sold for $5 million.

The rights to his book have been sold for $250,000.

Past perfect

had + been + hired

The new manager had been hired before John left the company.

All the employees had hired before the store opened.

Future perfect

will + have been + finished

The car will have been loaded by the time he gets home.

The crates will have been loaded by then.

Modals: can/could

can, could + be + issued

A passport can only be issued at the embassy.

He said the documents could be issued within the week.

Modal: have to

have to, has to, had to + be + arranged

A babysitter has to be arranged for this evening.

Joan’s travel plans have to be arranged by December.

Modal: must

must + be + stopped

Criminals must be stopped before they commit crimes.

Заперечне речення

Пасивні заперечні речення будуються за допомогою слова NOT. Воно вставляється між допоміжним дієсловом to be та основним.

Tea is not liked by me.
The test is not written by her.

Питальне речення

В пасивному стані при побудові запитань допоміжне дієслово to be виходить на перше місце.

Is coffee served here? (Чи подається тут кава?)

Також можуть використовуватись питальні слова такі як Who? How? Where? та інші.

What is this pie made of? (з чого зроблений цей пиріг?)
When was the book taken? (Коли була куплена ця книга?)

Використання Passive Voice

Якщо ви пишете щось із певним предметом, який виконує дію, вам краще використовувати активний стан. Однак бувають випадки, коли пасивний стан краще передає ідею, особливо в певних офіційних, професійних та юридичних дискусіях. 

Найчастіше пасивний стан використовується коли:

  1. Фокус речення на дії а не на виконавці.
  2. Коли говоримо про загальні факти.
  3. Для наукових текстів, оскільки пасив надає тексту формалізму.
  4. Якщо виконавець дії невідомий чи не є важливим для контексту.

Відсутність виконавця дії

Саме Passive voice дозволяє виказати думки за умови невідомого виконавця. Оскільки підметом стає об’єкт над яким проводиться дія то виконавець може не вказуватись.

The tea was spilled. (Чай був пролитим. Невідомо хто пролив чай, але речення все ще є граматично правильним без вказання виконавця).

Дія важливіша за її виконавця

При використанні пасивного стану дія завжди важливіша за її виконавця, в цьому і є основна особливість пасивних конструкцій. Виконавець дії може бути невідомим чи не вказаним, але сенс речення буде збережено. Пасивний стан в англійській мові – часто використовувана і корисна конструкція, що дозволяє урізноманітнити розмову чи додати їй оригінальності.

Несприятливі події

Пасивні речення часто зустрічаються коли говорять про несприятливі чи негативні події, щоб не згадувати винуватців чи не зосереджувати на них увагу. Як-от приклад:

Young man was robbed on the street yesterday. – Вчора молодого чоловіка пограбували прямо на вулиці. (Газетний заголовок).

Особливості перекладу речень в Passive Voice

При звичному (розмовному) перекладі часто робляться помилки. Речення перекладаються в “активному” вигляді. Наприклад, “The car was stolen” зазвичай перекладають як “Вкрали машину”. Такий переклад не є точним, оскільки на питання “Хто?” речення відповіді не дає. Більш оптимальним буде дослівний варіант «Машина була вкрадена». Для української мови пасивний стан не є характерним і популярним, тому такі речення не звучать органічно, але в англійській (особливо офіційній “formal language”)

Неправильне використання пасивного стану

Іноді те, що виглядає як пасивний стан, зовсім не є пасивним станом. Як-от у цьому прикладі:

There is nothing we can do about it.
Kate’s favorite activity is baking.

Насправді жодне з наведених вище речень не написано в пасивному стані. Ось як слід запам’ятати: використання дієслова to be не переводить автоматично дієслівну фразу в пасивний стан. Вам також потрібна частка минулого часу.

Не кожне речення, що містить форму “мати” або “бути”, є пасивним! Форми слова” have ” в англійській мові можуть виконувати кілька різних функцій. Наприклад, у реченні “Джон повинен займатися цілий день” “має” не є частиною дієслова минулого часу. Це модальне дієслово, таке як” повинен”,” можу “або” може “— ці дієслова говорять про те, наскільки потрібно щось робити (Порівняйте” я повинен вчитися “і “я можу вчитися”).

Заключення

Підбиваючи підсумки розуміємо, що Passive voice – корисна і нескладна конструкція, що має декілька особливостей:

  1. Пасивний стан-це не граматична помилка, це особливість стилю
  2. Фокус речення на дії, а не на виконавці
  3. Може використовуватись з усіма часами
  4. Виконавець дії може не вказуватись
  5. Має певні особливості при перекладі.
  6. Використовуйте активний стан, якщо це дозволяє вашій пропозиції звучати чіткіше і природніше.


Читайте також