fbpx

Reported Speech. Непряма мова в англійській мові

нд, 02/12/2023 - 11:56 Марина

Наше життя не обходиться без спілкування – з друзями, рідними або колегами. Ми можемо розповідати щось про себе, про іншу людину, цитувати когось тощо. Сьогодні спробуємо навчитися робити це англійською мовою та зрозуміти, в чому відмінність між різними видами мовлення. Якщо в процессі самостійного навчання виникають запитання – записуйтесь на наші курси англійскої мови для дітей онлайн.

Direct and indirect speech

Якщо ми схочемо процитувати слова якоїсь поважної особи, або виділимо цитату голосом, або візьмемо в лапки та відокремимо комою чи двокрапкою на письмі. Тобто, якщо ми дослівно переказали чийсь вислів, це буде direct speech.

My son said: “I won’t go to school tomorrow!” – Мій син сказав: “Я не піду завтра до школи!”

Пряма та непряма мова в англійській мові відрізнятимуться точністю передачі слів іншої особи та способом позначення на письмі. Тобто якщо ми переказуємо своїми словами, що казала інша людина, indirect (або reported, що одне й те саме) speech буде виглядати просто як підрядне речення:

My son said he won’t go to school tomorrow. – Мій син сказав, що він не піде завтра до школи.

Зміни часу дієслів

Непряма мова в англійській буде відрізнятися від прямої часом – в прямій мові дієслово буде знаходитись в попередньому часі порівняно з непрямою. Наприклад: коли ми кажемо щось від першої особи – це теперішній час, а коли цитуємо слова іншої людини – це вже буде минулий.

Пряма мова

Непряма мова

Present Simple

Past Simple

Past Simple

Past Perfect

Future Simple

Future Simple in the Past

Present Continuous

Past Continuous

Past Continuous

Past Perfect Continuous

Future Continuous

Future Continuous in the Past

Present Perfect

Past Perfect

Future Perfect

Future Perfect in the Past

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous in the Past

 

Але з правил зміни часу для direct і reported speech, наведених в таблиці, є винятки: Past Perfect і Past Perfect Continuous залишаться незмінними, так само не зазнає зміні Past Simple у випадку, коли ми вказуємо дату

Як змінюються займенники, прислівники

Коли ми розмовляємо, для кращого розуміння застосовуємо допоміжні слова, на кшталт «той, цей» та інші. Тож при побудові речень reported speech в англійській мові вони, а також ще деякі модальні дієслова, зазнають змін:

Пряма мова

Непряма мова

this, these – 

that, those

here

there

now

then

today

that day

tonight

that night

tomorrow

the next (following) day

yesterday

the day before

ago

before

last

the previous

next

the following

will

would

can

could

may

might

must

had to

 

І знову маємо винятки: коли використовуємо в реченнях прямої мови would, could, should, might, mustn’t, needn’t, used to, could have, should have – вони змінюватись не будуть.

Типи речень

Непряма мова в англійській використовується в різних типах речень, розглянемо приклади для кращого розуміння.

Питання

У реченнях прямої мови запитання має характерний для нього порядок розташування слів – зворотній – та знак питання в кінці. При перетворенні у непряму мову слова розташовуються в прямому порядку і знак питання перетворюється на крапку:

What are you doing? – Що ти робиш?
She asked me what I was doing. – Вона запитала, що я роблю.

Якщо пряма форма вимагає відповіді, то непряма – ні, адже це просто переказ слів, що сказала інша людина.

Прохання, накази в різній формі

До цієї категорії віднесемо також випадки, коли ми попереджаємо, пропонуємо, даємо поради, погрожуємо та запрошуємо. Щоб точніше передати зміст, sade змінюємо на слова, що підходять по контексту. Розглянемо приклади reported speech для цих типів речень:

1. Наказова форма

Don`t touch this book! – Не чіпай цю книгу! та She told me not to touch this book. – Вона сказала не чіпати цю книгу.

2. Прохальна форма

Please take my book. – Будь ласка, дай мою книгу. та She asked me to take her book. – Вона попросила дати її книгу.

3. Погрожувальна форма

I will not forgive you for this! – Я тобі цього не пробачу! та She said she would not forgive me for this. – Вона погрожує не пробачити мене.

4. Запрошувальна форма

Would you like to go to a restaurant with me? – Ти б хотіла піти зі мною в ресторан? та He invited me to go to a restaurant with him. – Він запросив мене піти з ним в ресторан.

Можемо зробити висновок, що для побудови речень цього типу у непрямій формі ми використовуємо to, а дієслово буде в infinitive.

Заперечення

Коли заперечуємо у непрямій формі, додамо частку not, а дієслово набуває форми infinitive:

Please don’t shout. – Будь ласка, не кричи.

She asked him not to shout. – Вона попросила його не кричати.

Ви вже знаєте, що англійська мова багата на винятки, які не можна пояснити логікою, а треба просто запам’ятати. Ми вже вивчили, в яких випадках не змінюється часова форма та модальні дієслова. Також є моменти, коли скасовується узгодження часів:

  • загальновідомі факти (Сонце – це зірка);
  • подія, що вже відбулася і змін зазнати не може (день народження);
  • якщо ви точно знаєте, що інформація, про яку казала інша людина, досі не зазнала жодних змін.

Щоб закріпити пройдений матеріал, виконуйте вправи:

 

Exercise 1.

Choose the correct word.

1)      “I’ll call you tomorrow” – He said he would/will call me tomorrow.

2)      “I like fish.” – She said she liked/had liked fish.

3)      “I studied English a year ago”. – He said he had studied English a year ago/a year before.

4)      “I can run very fast” – She said she had could/could run very fast.

5)      “I argued with my husband” – She said she has argued/had argued with her husband.

6)      “I never watch TV” – He said he never watched/had never watched TV.

7)      “I have seen that film yesterday.” – I had seen that film the next day/the day before.

 

 

 

 

 

Answers: 1.would, 2.liked, 3.a year before, 4.could, 5. Had argued, 6. Never watched, 7. The day before.

 

Exercise 2.

Rewrite the sentences using “he said”.

1)      “I want to see you.”

2)      “I’ve never been to Spain.”  

3)      “She decided to become a pilot.”

4)      “I’ll come back next week.”

5)      “They are visiting their parents tomorrow.”

6)      “I didn’t go to the party yesterday.”

7)      “Two years ago I went to Turkey.”  

 

 

 

 

 

Answers: 1. He said he wanted to see me. 2. He said he had never been to Spain. 3. He said she had decided to become a pilot. 4. He said he would come back the next week.5. He said they were visiting their parents the next day. 6. He said he hadn’t been to the party the day before. 7. He said that two years before he had been to Turkey.

 

Exercise 3.

Put the words in the correct order.

1) Would me said forgive he everything he

2) Saidwanted hotdogshe a she

3) Job he forappliedhe hada  said

4) Hadn’t she thatshe donesaid

5) Wasn’t said going sheto sheclean

6) Said really hesorrywas  he

7) Said her hadKate sheof man seen the dreams

 

 

 

 

 

 

Answers: 1. He said he would forgive me everything. 2. She said she wanted a hotdog. 3. He said he had applied for a job. 4. She said she hadn’t done that. 5. She said she wasn’t going to clean. 6.   He said he was really sorry. 7. Kate said she had seen the man of her dreams.Читайте також