fbpx

Article: артиклі в англійській мові

пт, 05/19/2023 - 11:54 Марина

В англійській мові існують слова, що пишуться та вимовляються однаково, але перекладаються по-різному. Як зрозуміти, яка саме частина мови перед нами, щоб правильно перекласти речення? Звісно, можна спробувати здогадатися по контексту, але цей спосіб надто вже ненадійний. У таких випадках нам на допомогу приходять артиклі.

Що таке артикль?

Article– це граматична категорія, яка вказує на наявність або відсутність специфічної індивідуалізації предмету. Ці слова є службовими, вони не перекладаються, використовуються перед іменником, щоб показати, чи є він визначеним, невизначеним, чи не потребує вживання артикля. Використання артиклів може змінювати сенс речення, отже, щоб співбесідник вас зрозумів правильно, треба засвоїти правила вживання артиклів в англійській мові .

В англійській мові існує лише три артиклі: невизначені артиклі a та an, і визначений the. Але їх використання може бути достатньо складним, особливо для тих, чия рідна мова не має артиклів, як українська, наприклад.

Загальні правила використання артиклів

У першу чергу маємо запам’ятати, що невизначений артикль a чи an можна застосовувати лише для обчислювальних іменників в однині, в множині та для необчислювальних іменників завжди використовуємо артикль the.

 

 

Обчислювальні іменники, однина

Обчислювальні іменники, множина.
Необчислювальні іменники.

Невизначений артикль

Перед приголосним

A

e.g. a book, a dog

Перед голосним

An

e.g. an idea, an orange

Визначений артикль

The

e.g. the book, the idea

The

e.g. the books, the ideas

Прикметники, що є ознакою предмета, скільки б їх не було, завжди стоятимуть між артиклем та іменником.

Означений артикль the: правила вживання

Він походить від вказівного займенника ( this , these , those , that тощо) і означає щось на кшталт «саме той». Він підказує нам, що йдеться про якийсь певний об’єкт, і що співбесідник точно знає, про що саме мова. Давайте розглянемо детально, як використовувати артикль the в англійській мові .

1. Перед іменниками, які єдині в своєму роді, чи в своєму контексті:

The Pope comes from Poland. – Папа Римський родом з Польщі.

Тhe sun, the moon, the sky, the president, the pope, the queen.

2. Перед прикметниками найвищого ступеня:

Тhe most beautiful girl. – Найкрасивіша дівчина.

3. Перед іменниками, про які вже йшла мова раніше:

Yesterday I bought a skirt. The skirt is blue with pink pockets and it really suits me. – Вчора купила спідницю. Спідниця синя з рожевими кишенями і дуже мені личить.

4. Коли всім учасникам розмови зрозуміло, про що саме йде мова (наприклад, про певні будівлі в місті або про кімнати в будинку):

Yesterday we went to the church with my Mom. – Вчора ми з мамою ходили до церкви.

5. Коли говорять про країни, чия назва містить kingdom , states або republic тощо, та про країни, чия назва вживається в множині: The United Kingdom, The Netherlands .

6. Коли використовуємо артикль the з географічними назвами , такими, як групи островів, ланцюги гір, річки, моря, океани, канали:

Тhe Atlantic Ocean, the Amazon river.

7. Коли говоримо про назви газет та організацій (крім тих, що промовляють, як самостійне слово, наприклад, ОПЕК), відомих споруд, витворів мистецтва:

The Times, The Taj Mahal.

8. Коли називаємо прізвище, маючи на увазі цілу родину, та перед іменниками, які використовуються в єдиному числі для представлення цілої категорії або класу:

The Browns.

The tiger is an endangered species. – Тигр – вид, що знаходиться під загрозою вимирання.

Англійська мова багата на винятки, тож не обійшлося без них і тут. Вживаємо the після слів one of , some of , many of , each of тощо: one of the girls – одна з дівчат.

Цікаво, що артикль the не вживається зі словом man в значенні роду, але інколи вживається зі словом woman , теж в контексті роду.

Що стосується національностей, то із тими, які мають закінчення sh, ch, ese артикль the вживають, а з рештою інших – ні.

Неозначені артиклі a/an в англійській мові

Щоб зрозуміти, який поставити неозначений артикль – a чи an , подивіться, з якого звуку вимовляється (саме вимовляється, а не пишеться) іменник: якщо з приголосного – ставте a (a book), якщо з голосного – an (an apple).

I need an umbrella. It’s raining outside. – Мені потрібна парасолька. Зовні йде дощ.

I ate a sandwich for lunch. – Я з’їв сендвіч на обід.

Виняток: An зазвичай вживається перед словами, що починаються на голосний звук, але в цьому випадку на письмі слово починається з приголосної літери, а при вимові з голосного звуку:

It’s an honor to meet you. – Це честь зустріти вас.

She’s an honest person. – Вона чесна людина.

1. Артикль a an в англійській мові вживається перед іменниками, що мають загальне значення, тобто які ми згадуємо вперше, або які не конкретизовані:

I saw a cat in the garden. – Я побачив кота в саду.

2. Перед іменниками, що посилаються на одне предметне поняття з багатьох ідентичних: a car – одна машина, an apple – одне яблуко.

3. Перед іменниками, які посилаються на невідомий/невизначений предмет або особу:

I saw a bird. – Я бачив птаха.

She is an engineer. – Вона інженер.

4. Коли маємо на увазі, що людина чи предмет є частиною групи:

She is a student at Oxford University. – Вона студентка Оксфордського університету.

5. Перед обчислювальними іменниками в однині в окличних реченнях після слова what :

What a lovely evening! – Який чудовий вечір!

6. Перед неозначеними іменниками в загальному значенні або коли йдеться про одиницю чогось:

I need to buy a book. – Мені потрібно купити книгу.

I have a cat. – У мене є кіт.

Нульовий артикль в англійській мові

Нульовий артикль (zero article) – це відсутність артикля перед іменником, який вживається у певному контексті і не потребує подальшого уточнення.

Артикль не вживається в наступних випадках:

1. Перед іменниками, що мають узагальнене значення:

Women like chocolate. – Жінки люблять шоколад.

2. Перед іменниками у виразах на кшталт at home , at school , at work , go home , last week тощо.

Where are you? I’m at home. – Де ти? Я вдома.

3. Перед назвами країн, міст, континентів, географічних регіонів і островів, річок, озер, гірських шпилів:

She visited Paris. – Вона відвідала Париж.

He is from Hawaii. – Він з Гавайських островів.

Mount Everest. – Гора Еверест.

4. Перед назвами страв, напоїв та їжі, мов, субстанцій та матеріалів:

I love coffee. – Я люблю каву.

She speaks French. — Вона розмовляє французькою.

I need some paper for the project. – Мені потрібен папір для проекту.

5. Перед іменниками, що вказують на особливості речей, а не на саму річ:

She has blonde hair. – У неї біляве волосся.

He has blue eyes. – Він має блакитні очі.

6. Перед іменниками, що позначають дні тижня, місяці, свята, а також коли певний часовий проміжок використовується разом зі словами every, last, all ; для позначення вчорашнього, сьогоднішнього або завтрашнього дня.

Черговий виняток: у виразах часового проміжку зі словосполученнями whole або entire можна використовувати взагалі будь-який артикль.

Намагайтеся не забувати, що вживання артиклів в англійській мові може змінюватися залежно від контексту або специфічних виразів. Для кращого розуміння та запам’ятовування правил вживання артиклів спробуйте подумки перекладати повсякденні фрази на англійську, регулярна практика допоможе довести мовні навички до автоматизму.

 

Вправи для закріплення теми

 

Exercise 1.

Choose the correct word.

1) Go past a/an/the bridge and turn right.

2) A/an/the River Thames flows into a/an/the North Sea.

3) We bought a/an/the new car a few days ago.

4) She loves reading a/an/the/ (-) historical novels.

5) Parents can’t go inside a/an/the/(-) school.

6) I have a desire to visit a/an/the/(-) Peru.

7) She didn’t go out a/an/the/(-) last Saturday because she had a headache

 

 

 

 

Answers: 1.the, 2.the, the, 3. a, 4.-, 5.the, 6. – , 7. –

 

Exercise 2.

Complete with an article or (-)

1) …. largest ocean is …. Pacific Ocean.

2) She can’t be still at …. work. She always finishes at 5.30.

3) … Smiths have 5 children.

4) What does your boyfriend do? – He’s …. policeman.

5) Look over there. One of …. girls is my daughter.

6) I’m from …. USA, …. Ohio

7) There are some flowers in ….shop window.

8) We had … very interesting holiday in Greece.

 

 

 

 

Answers: 1. the, the, 2.-, 3. the, 4. a, 5. the, 6. the, – , 7. the, 8. a

 

Exercise 3.

Put the words in the correct order.

1) Terrible I’ve a got headache

2) Killed the curiosity cat

3) Guitar Julie well play really can the

4) Went by school yesterday bus I to

5) An corner there’s in the umbrella

6) See the I’ve wanted Sahara always Desert to

7) Invented the dishwasher who?

 

 

 

 

Answers: 1. I’ve got a terrible headache, 2. Curiosity killed the cat. 3. Julie can play the guitar really well. 4. Yesterday I went to school by bus. 5. There’s an umbrella in the corner. 6. I’ve always wanted to see the Sahara Desert. 7. Who invented the dishwasher?Читайте також