fbpx

Prepositions of place: прийменники місця в англійській мові

нд, 05/21/2023 - 11:36 Марина

Англійська мова постійно дивує нас неймовірною кількістю винятків та відмінностей від рідної української. В англійській мові немає відмінків, які допомагають нам правильно розуміти одне одного, але натомість можна міняти контекст речень, змінюючи прийменники.

Сьогодні ми поговоримо про prepositions of place або прийменники місця – in, on, at

Правила вживання цих прийменників можуть бути дещо заплутаними для тих, хто тільки починає вивчати англійську, оскільки вони часто використовуються для позначення різних місць та часів і мають чимало виняткових випадків. Передусім поділимо їх на дві групи: ті, що вказують на місце, і ті, що вказують на рух

Прийменники місця

Ця група використовується постійно, для позначення напрямку, місця, де знаходиться той чи інший предмет, споруда, людина тощо. Для початку з’ясуємо, в яких випадках in, on, at використовують, саме як прийменники місця в англійській мові :

1. Прийменник in використовується для позначення того, що предмет (істота) знаходиться всередині або в межах певного обмеженого простору:

My keys are in my bag. – Мої ключі знаходяться в моїй сумці

The book is in the library. – Книга знаходиться в бібліотеці

А також для вказування часу в контексті року або століття:

I graduated from school in 1993. – Я закінчила школу в 1993 році

 

 IN

 Із замкненим простором – кімнати, будівлі: in the kitchen

 З містами, сторонами світу: in Kyiv

 З країнами та континентами: in Asia

 In the car

 

2. Прийменник on використовується у випадках, коли щось знаходиться на якійсь поверхні:

The book is on the table. – Книга на столі

There is a stain on my shirt. – На моїй сорочці є пляма

 

 ON

 З поверхнями: on the shelf, on the wall

 З лініями: on the coast

 З транспортом: on a plane

 З поверхами: on the first floor

 

Також можемо вживати цей прийменник для позначення точного часу:

The conference will be held in the convention center on May 15th. – Конференція відбудеться у конференц-центрі 15 травня

3. Прийменник at використовується для позначення точного часу або місця:

We’ll meet at the cinema at 7 pm. – Ми зустрінемося в кінотеатрі о 7 годині вечора

She works at a hospital. – Вона працює в лікарні

I’m waiting for you at the bus stop. – Я чекаю на тебе на зупинці автобуса

 

  AT  

 Місцезнаходження з конкретною метою: At school, at home, at work, at university

 Місцезнаходження в конкретній точці: At the airport, at the bus station, at a bus stop

 Місцезнаходження в певний час: At a party

 Місцезнаходження поблизу чогось: At a door

 

Незалежно від того, які саме англійські прийменники місця ви використовуєте, обов’язково потрібно враховувати контекст розмови. Наприклад, якщо йдеться про те, що ви домовилися зустрітися з друзями у кафе ( meet them at the cafe ) або згадуєте, що ви вже зустрілися з ними у кафе ( met them in the cafe ).

Підсумуємо: прийменник in використовується, якщо йдеться про більш обмежене прийменник положення, тоді як прийменник on використовується, коли мова йде про поверхню, на якій щось знаходиться. А прийменник at зазвичай вказує на точку в часі або місці, яка вважається певною точкою, в якій щось відбувається

Вживання in, on, at в якості прийменників руху

Саме так, вони можуть позначати як місце, так і рух. Проте коли йдеться про рух, маємо додати уточнюючі слова для розуміння напрямку або розташування об’єкту в просторі

1. In як прийменник руху:

She walked into the room and closed the door. – Вона зайшла в кімнату і закрила двері

The boat sailed in deep water. – Човен плив у глибокій воді.

2. On як прийменник руху:

I got on the bus at 8 o’clock in the morning. – Я сів на автобус о 8 годині ранку.

He stood on the bridge and looked at the river. – Він стояв на мосту та дивився на річку

I put my backpack down on the ground and left the park. – Я поставив свій рюкзак на землю та вийшов з парку.

3. At як прийменник руху:

I arrived at home at 10 o’clock at night. – Я прийшов до дому о 10 годині вечора.

She stood at the bus stop to wait for the bus. – Вона стала на зупинці, щоб дочекатися автобуса.

We met our friends at the cafe. – Ми зустрілися з друзями в кафе.

Правильне вживання прийменників в англійській мові надає можливість чітко та зрозуміло передавати інформацію про ваші дії та місцезнаходження. Наприклад, є випадки, коли з одним і тим самим словом можливим буде вживання як in, так і at, а остаточний вибір прийменника залежатиме від контексту: якщо істота/предмет знаходиться, наприклад, в парку, то вживаємо in, а якщо йдеться про парк загалом – то at.

Винятки

І, як завжди, крім основних правил, існує кілька виняткових випадків вживання прийменників in, on, at:

1. In the morning/afternoon/evening (Вранці/вдень/ввечері) – прийменник використовується безпосередньо з періодом доби

I usually drink coffee in the morning. – Я зазвичай п’ю каву вранці

2. On the weekend (У вихідні) – прийменник on вживається з днями тижня, коли мова йде саме про вихідні дні

We’re planning to go camping on the weekend. – Ми плануємо поїхати в похід на вихідних

3. At night (Вночі) – прийменник at вживається з періодом доби, коли мова йде саме про нічний час

I like to read before bed at night. – Я люблю читати перед сном ввечері

4. In the corner/on the corner (В куті/на розі) – прийменник in вживається, коли мова йде про розміщення в просторі, в той час як on вживається, коли мова йде про поверхню

The cat is hiding in the corner. – Кіт ховається в куті. vs. The store is on the corner of the street. – Магазин знаходиться на розі вулиці

Як бачимо, від вживання правильного прийменника залежить зрозумілість та точність мовлення. Не забувайте, що вживання прийменників in, on та at може змінюватися в залежності від контексту, тому будьте уважні та намагайтесь зрозуміти, який саме прийменник якнайточніше відповідає вашому повідомленню.

 

Вправи для закріплення теми

 

Exercise 1

Complete with in, on, at.

1) …. the bathroom

2) …. the party

3) ….. the tenth floor

4) ….. the shelf

5) ….. a boat

6) …… a door

7) …… Madrid

8) ……the airport

9) ….. work

10) …… a car

 

 

 

 

Answers: 1.in, 2.at, 3.on, 4.on, 5.on, 6.at, 7.in, 8.at, 9.at, 10.in

 

Exercise 2.

Fill in the gaps with in, on, at

1) His photo was ….. his badge

2) She’s sitting ….the chair next to the window

3) Can you see who is …. the door

4) They had to wait for over an hour …. the bus stop

5) I prefer to study …. my bedroom

6) I always have dinner …. home with my family

7) Chile is a country in …. South America.(in)

8) When I was a child we lived …. the fifth floor

9) Gill and Robert met …. a party 3 years ago

10) I love travelling …. the train

 

 

 

 

Answers: 1.on, 2.on, 3.at, 4.at, 5.in, 6.at, 7.in, 8.on, 9.at, 10.on

 

Exercise 3.

Put words in the correct order

1) Listen music I car often to in my

2) Always the center in the shops city are best

3) Pick will stop at Jake up bus you the

4) Posters in walls my of the on room have I lots

5) Lives boss but England now in her is Kiev from he

6) No cupboard there’s in the salt

7) Walk after she park concert the the a went for in

8) High street theatre on the of corner is the

9) Home read it at I’ll tonight

10) Bath is the spider there a in

 

 

 

 

Answers: 1 I often listen to music in my car. 2 The best shops are always in the city center 3 Jake will pick you up at the bus stop 4 In my room I have lots of posters on the walls. 5 Her boss is from England but now he lives in Kiev 6 There’s no salt in the cupboard . 7 After the concert she went for a walk in the park . 8 The theatre is on the corner of High street . 9. I’ll read it tonight at home . 10. There is a spider in the bathЧитайте також