fbpx

Зворотні займенники в англійській мові (Reflexive pronoun)

пн, 05/29/2023 - 11:38 Марина

Зворотні займенники в англійській мові (Reflexive pronouns) є цікавою темою для вивчення. Вони додають нюансів і глибини до речень, надаючи можливість виразити взаємодію між дієсловом та дієслівним дієприкметником. Зворотні займенники використовуються, коли дія дієслова повертається до суб’єкта речення.

Наприклад, розглянемо речення: “Я мию свої руки.” У цьому випадку зворотним займенником є “свої“, оскільки він посилається на суб’єкт речення, тобто “Я“. Використовуючи зворотний займенник, ми вказуємо на те, що суб’єкт виконує дію сам на себе.

Зворотні займенники в англійській мові складаються зі займенника, в якому закінчення “self” або “selves“. Наприклад, “myself” (сам, себе), “yourself” (сам, себе), “ourselves” (сами, себе) та інші. Зворотні займенники також залежать від особи та числа.

Використання зворотних займенників додає більшої гнучкості до мовлення, дозволяючи виразити самостійність та взаємодію людини зі своїм оточенням. Це особливо корисно, коли ми хочемо підкреслити важливість особистого досвіду або внутрішнього ставлення до себе.

Отже, розуміння використання зворотних займенників в англійській мові допоможе вам покращити вашу мову та виразність. Зверніть увагу на їх правильне розміщення в реченнях, щоб передати потрібний смисл та емоції. Як швидко та легко освоїти зворотні займенники, розповідають на курсі англійська для дітей онлайн вчителі нашої школи SkyEdge.

Приклади використання зворотних займенників у реченнях:

 1. I talk to myself to analyze the situation. (Я розмовляю сам з собою, щоб проаналізувати ситуацію.)
 2. You should take care of yourself before taking care of others. (Ти повинен піклуватись про себе, перш ніж дбати про інших.)
 3. He learned to take care of himself after losing his family. (Він навчився піклуватись про себе після втрати рідних.)
 4. We decided to make time for ourselves and relax. (Ми вирішили відвести час для самих себе і відпочити.)
 5. You should be proud of yourself and your achievements. (Ви повинні пишатись собою і своїми досягненнями.)
 6. They themselves were able to understand the essence of the problem and find a solution. (Вони самі змогли зрозуміти суть проблеми і знайти рішення.)

Зворотні займенники використовуються, коли дія дієслова повертається до суб’єкта речення, наголошуючи на самостійності та взаємодії особи зі своїм оточенням. Пам’ятайте, що використання зворотних займенників в англійській мові може змінюватись залежно від особи та числа. 

Таблиця зворотних займенників у англійській мові:

Займенник  

Значення / Вживання

Приклад

Myself

Вживається для позначення дії, яку особа виконує самостійно на себе.

I cut myself while cooking.

Yourself

Вживається для позначення дії, яку особа виконує самостійно на себе.

Did you buy yourself a gift?

Himself

Вживається для позначення дії, яку чоловік виконує самостійно на себе.

He dressed himself in the morning.

Herself

Вживається для позначення дії, яку жінка виконує самостійно на себе.

She made herself a cup of tea.

Itself

Вживається для позначення дії, яку предмет або тварина виконує самостійно на себе.

The cat washes itself.

Ourselves

Вживається для позначення дії, яку група людей (включаючи себе) виконує самостійно на себе.

We painted the house ourselves.

Yourselves

Вживається для позначення дії, яку група людей (включаючи вас) виконує самостійно на себе.

Did you build the bookshelf yourselves?

Themselves

Вживається для позначення дії, яку група людей (вони) виконує самостійно на себе.

They organized the event themselves.

 

Наведені зворотні займенники використовуються для підкреслення того, що особа виконує дію самостійно або відносно себе. Наприклад, у реченні “I cut myself while cooking ” зворотний займенник “myself” показує, що особа сама себе порізала під час готування. Зауважте, що зворотні займенники завжди супроводжують основні займенники (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони). Якщо ви прагнете дізнатись більше про займенники – рекомендуємо наші курси англійської онлайн.

 

Вправи для закріплення теми

 

Exercise 1.

Complete the sentences with the correct reflexive pronoun.

1. I enjoyed …………….. very much at the party

 1. Myself
 2. Herself
 3. Myselves
 4. Himself

2. Be careful. That pot is very hot. Don’t burn ……………

 1. Ourselves
 2. Yourselves
 3. Yourself
 4. Himself

3. He thinks too much of …………..

 1. Himself
 2. Yourselves
 3. Yourself
 4. Himself

4. Here is the money, go to the shop and buy …………… some clothes.

 1. Ourselves
 2. Yourself
 3. Itself
 4. Yourselves

5. We built most of the house …………

 1. Themselves
 2. Yourselves
 3. Ourself
 4. Ourselves

6. The box was so heavy for me to lift by ……………

 1. Yourself
 2. Myself
 3. Himself
 4. Herself

 

 

 

Answers: 1-a, 2-c, 3-a, 4-b, 5-d, 6-b.

 

Exercise 2.

Put the words in the correct order.

 1. Made T-shirt Robert himself his.
 2. I mirror myself of sight the in caught
 3. Decorate by children the the Christmas themselves can tree
 4. Cleans the its tongue with cat itself.
 5. Can’t by you do if exercise this yourself, for the ask help teacher.
 6. Move ourselves we the can table.

 

 

 

Answers: 1. Robert made his T-shirt himself. 2. I caught sight of myself in the mirror. 3. The children can decorate the Christmas tree by themselves. 4. The cat cleans itself with its tongue. 5. If you can’t do this exercise by yourself, ask the teacher for help. 6. We can move the table ourselves.

 

Exercise 3.

Complete with the correct reflexive pronoun.

1) The father decided to repair the car………………..

2) Lisa did the homework ……………..

3) We helped ……………….. to some cola at the party.

4) Emma, did you take the photo by …………………..

5) I wrote this poem ………………..

6) He cut ……………. with the knife while he was doing the dishes.

7) The lion can defend …………….

8) My mother often talks to ………………

9) Tim and Gerry, if you want more milk, help ……………

10) Alice and Doris collected the stickers ………………..

 

 

 

Answers: 1.himself, 2.herself, 3.ourselves, 4.yourself, 5.myself, 6.himself, 7.itself, 8.herself, 9.yourselves, 10.themselves.Читайте також