fbpx

Поширені помилки в англійській мові

пт, 05/24/2024 - 20:21 Контент Менеджер

 

Англійська мова, є однією з найпоширеніших мов у світі. Завдяки її глобальному впливу, вивчення англійської стає все більш важливим для багатьох людей. Однак, навіть при активному вивченні мови, люди часто допускають різноманітні помилки. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші помилки в англійській мові та способи їх уникнення.

Англійська мова має багато варіантів помилок, серед яких найбільш поширені – орфографічні, граматичні та стилістичні.

Орфографічні помилки в англійській мові

Одні з найчастіших помилок – це орфографічні помилки. Це стосується неправильного написання слів, недотримання правил правопису та невірного вживання літер. Наведемо декілька прикладів орфографічних помилок та способи їх виправлення:

 • Літерний порядок: Наприклад, часто люди помиляються у вживанні літер у словах “лідер” (leader) та “леді” (lady). Правильною орфографією буде “leader” та “lady”.
 • Подвійні літери: Іншою поширеною помилкою є подвійне написання літер. Наприклад, у слові “accommodation” подвійне “сс” є помилковим. Правильно буде написання “accommodation”.
 • Неправильне вживання “і” та “е”: Це дуже поширена помилка серед носіїв англійської мови, особливо тих, чиї рідні мови відрізняються у цьому. Наприклад, слово “receive” нерідко пишуть з “і” замість “е” – “recieve”. Правильною формою є “receive”.
 • Неправильне вживання “their”, “they’re” та “there”: Ця група слів часто сплутуються, оскільки вимова їх однакова, але значення різне. “Their” – це приналежність, “they’re” – скорочення “they are”, а “there” – місце. Наприклад: “Their car is parked over there, but they’re walking here.”
 • Невідповідність фонетики та правопису: Інколи слова вимовляються правильно, але неправильно пишуться. Наприклад, слово “clothes” вимовляється як “клоуз”, але неправильно пишеться як “cloths”.

Це лише декілька прикладів орфографічних помилок. Ретельне вивчення правил правопису та практика допоможуть уникнути багатьох з них.

Лексичні помилки

Лексичні помилки в англійській мові – це помилки, пов’язані з невірним вживанням слів або невдалим вибором варіанту виразу. Ось деякі з найбільш типових лексичних помилок, які можна зустріти:

 • Неправильне вживання синонімів: Часто, люди намагаються замінити одне слово іншим, не розуміючи їх точних значень. Наприклад, вживання слів “професія” та “професійна кар’єра” може бути не завжди коректним у всіх контекстах.
 • Невірне вживання ідіом та виразів: Ідіоми та вирази можуть мати переносне значення, яке не завжди легко вловити. Вживання їх без належного розуміння може призвести до недорозумінь. Наприклад, “kick the bucket” вживається для виразу “вмерти”, але буквально воно означає “кинути відро”.
 • Помилки у вживанні сленгових виразів: Сленгові вирази можуть бути дуже контекстуальними та часто змінюються з часом. Використання застарілих або невірних сленгових слів може здатися дивним або навіть образливим.
 • Невірне вживання фразових дієслів: Фразові дієслова – це комбінації слів, які мають специфічне значення, часто відрізняються від прямого значення окремих слів. Наприклад, “make up” може означати “вигадати” або “злагоджувати”.
 • Неправильне вживання технічних термінів: У технічних або наукових текстах особливо важливо використовувати терміни правильно. Неправильне їх вживання може призвести до серйозних недорозумінь. Наприклад, плутати терміни “генетична” та “генетичний” може спричинити непорозуміння в біологічних дослідженнях.

Стилістичні помилки

Стилістичні помилки в англійській мові стосуються невідповідності між виразом ідеї та мовленнєвими засобами, що використовуються для її вираження. Деякі з найпоширеніших стилістичних помилок включають:

 • Неспіввіднесеність стилю: Це включає в себе використання неприпустимого стилю для конкретного жанру або типу тексту. Наприклад, використання дуже формального стилю у неофіційному листі може здатися дивним.
 • Пасивний голос: Часте вживання пасивного голосу може робити текст незрозумілим або нудним для читача. Активний голос, де можливо, має перевагу в англійській мові.
 • Недолік конкретності: Брак конкретності може зробити ідеї менш переконливими або навіть незрозумілими для читача. Важливо бути ясним та точним у своїх висловлюваннях.
 • Надмірне вживання заперечень: Заперечення можуть збити з толку читача та послабити вплив висловлювання. Їх слід використовувати обережно та лише тоді, коли це необхідно.
 • Вживання зайвих слів або фраз: Деякі слова або фрази можуть бути зайвими і лише ускладнювати розуміння тексту. Важливо вилучати їх для покращення ясності та лаконічності.

Морфологічні помилки в англійській мові

Морфологія вивчає будову слів та їх форму. Помилки в цій області часто виникають через недоліки у розумінні правил утворення слів та їх форм.

 • Неправильне вживання закінчень слів: Однією з типових помилок є неправильне вживання закінчень при утворенні форм слів. Наприклад, утворення форми множини іменників або правильне вживання часових форм дієслів.
 • Невідповідність між родами та числами: Іншою частою помилкою є невідповідність між родами (чоловічий, жіночий, середній) та числами (однина, множина) у вживанні прикметників, займенників та іменників.
 • Невірне утворення форм слів: Ця помилка включає в себе неправильне утворення форм слів, таких як прислівників, прикметників або дієприкметників.
 • Неузгодження у вживанні префіксів та суфіксів: Неправильне вживання префіксів (частин перед коренем слова) та суфіксів (частин після кореня слова) може призвести до невірного розуміння та спричинити недорозуміння.

Як уникнути помилок і покращити свої навички

Щоб уникнути типовых помилок в англійській мові і покращити свої навички, ось кілька корисних порад:

 • Читайте багато: Читання англійського тексту різних стилів допоможе вам засвоїти правильну граматику і лексику.
 • Пишіть і вправляйтеся: Практика письма – це ключ до вдосконалення вашої мовної майстерності. Спробуйте вести щоденник або писати короткі оповідання.
 • Використовуйте онлайн-ресурси: Існують багато онлайн-ресурсів, які пропонують вправи на вдосконалення англійської мови та перевірку правопису.
 • Звертайте увагу на помилки: Уважне редагування і перегляд вашого власного тексту допоможе виявити та виправити помилки.
 • Звертайтеся за допомогою до носіїв мови: Звертання до носіїв мови або викладачів англійської за допомогою може допомогти вам отримати корисні поради та виправлення помилок.

Уникнення найпоширеніших поширених помилок в англійській мові – це важливий крок у вдосконаленні вашої мовної майстерності. Шлях до володіння англійською мовою може бути складним, але з відповідними зусиллями і практикою ви зможете досягти успіху.Читайте також