fbpx

Дієслово Will/Would

пт, 02/03/2023 - 23:47 Марина

Will є часто вживаним модальним дієсловом, незамінним для утворення майбутнього часу. Оскільки воно не є ознакою конкретної дії, то не має точного перекладу, а перекладається виключно в контексті з основним дієсловом. У цій статті ми докладно розберемо, які форми має це слово та як його правильно використовувати за різних обставин. Та якщо у вас все ж залищаться запитання, рекомендуємо відвідати наш онлайн курс англійскої мови.

Різниця між will та would

Це дві форми одного й того ж модального дієслова. Навчитися користуватися ними досить легко, адже в будь-якому часі вони не змінюються залежно від особи, та й речення з ними будуватимуться за схожим принципом. Частка to з цими дієсловами не використовується.

Will додають, коли потрібно утворити просту форму майбутнього часу, наприклад:

I will eat apple. – Я з’їм яблуко.

Або коли даєте обіцянку самому собі (наприклад, вивчити англійську):

I will do it! – Я зроблю це!

Would з точки зору граматики є формою дієслова will в минулому часі. Використовується для утворення Future in the Past – невизначеного майбутнього в минулому. Тобто, дії, що могла б відбутися і відповідає українському «якби»:

If I knew the weather, I would take some umbrella. – Якби я знав, яка буде погода, взяв би парасольку.

Допоміжне would or will

У якості допоміжного це дієслово просто використовується як частина конструкції речення, для утворення тієї чи іншої часової форми або для побудови умовних речень різних типів.

Для утворення майбутнього часу допоміжне дієслово ставимо попереду основного, яке вживається в початковій формі без додавання закінчень:

I will help you. – Я допоможу тобі.

При утворенні умовного речення першого типу працює формула «If I (you) …, I will…» із використанням will:

Для умовних речень другого та третього типів вживають форму would: «If I (you) …, I would …».

Модальне дієслово

Модальна форма демонструє ставлення промовця до події, волевиявлення або ж намір та надає реченню емоційної забарвленості, описуючи здебільшого теперішній та майбутній часи. У різних типах речення слова будуть розташовані певним чином, який є незмінним. Розглянемо приклади, щоб зрозуміти, як це працює.

Ствердження

При побудові стверджувального речення маємо розміщувати слова в наступному порядку: дієва особа, модальне дієслово, змістове дієслово. Характерна особливість ствердження – в якості підмета майже не використовують займенник You.

Форма will допоможе продемонструвати намір або наполегливість, а would продемонструє бажання або ввічливе прохання.

She will go to the cinema. – Вона піде в кіно.

I would like a cake. – Я б хотіла тістечко.

Заперечення

В заперечній формі до модального дієслова додається частка not. Розташування слів буде таким: дієва особа, модальне дієслово+not, змістове дієслово. У випадку із неживими предметами сполучення will not та would not дають змогу продемонструвати, що предмет не працює.

She will not go to the cinema. – Вона не піде в кіно.

The car would not start up. – Машина не заводилася.

Запитання

Для побудови питального речення або прохання, що виражене у вигляді запитання, на перше місце ставимо модальне дієслово, за ним дієву особу і в кінці змістове дієслово. При цьому форма would зробить прохання м’якшим та додасть відтінок невпевненості:

Will she go to the cinema? – Вона піде в кіно?

Would you close the door? – Ви не зачините двері?

Слід пам’ятати, що в англійській мові є обов’язковим узгодження часів – якщо в головному реченні йдеться про минулий час, то в підрядному має бути використане дієслово у формі Future in the Past.

Особливості використання will and would

Незважаючи на те, що це просто дві різні форми одного дієслова, їх використання в різних реченнях має свої особливості. Розберемо нюанси на конкретних прикладах.

Умовні речення

В умовних реченнях першого типу використовуємо форму will:

If the weather is good, we will go for a walk. – Якщо буде гарна погода, ми підемо гуляти.

Якщо нам потрібно побудувати речення із використанням умовного способу, тобто за схемою “якби…, то…”, вставляємо дієслово would:

If I were you, I would buy this bike. – На твоєму місці я б купив цей велосипед.(другий тип)

If I were hungry, I would eat. – Якби я був голодний, я б поїв. (третій тип)

У проханнях та пропозиціях

В англійській мові є досить багато способів будування ввічливих речень, will в цьому випадку використовують саме для вираження прохання у ввічливій формі:

Will you come to work early tomorrow? – Ви прийдете завтра на роботу раніше?

Якщо треба бути ще більш ввічливим, то доречніше буде використовувати would:

Would you come to work early tomorrow?– Чи не могли б Ви прийти завтра на роботу раніше?

В гіпотетичних ситуаціях

Сказати про уявну ситуацію в теперішньому можемо за допомогою модального дієслова would:

I would prefer to work remotely, but I have to go to the office. – Я хотіла б працювати віддалено, але мушу ходити в офіс.

Готовність до дії

За допомогою дієслова will ми демонструємо власну готовність зробити щось, неважливо, для себе, чи для когось іншого:

I will help you do your homework. – Я допоможу тобі робити уроки.

Небажання робити щось

Це має відношення до минулого часу, тож використовуємо would:

I asked you not to run in puddles, but you wouldn’t want to listen! – Я просила тебе не бігати по калюжах, та ти не хотів слухати!

Погроза або обіцянка

Will можна використати для позначення обіцянки в наказовій (або погрожувальній) формі:

You will rewrite this essay! – Ти перепишеш цей твір!

Will та Shall

Shall є трохи застарілим аналогом допоміжного дієслова will і зараз майже не використовується. Застосовувати його можна виключно для утворення майбутнього часу для займенників I та We:

Але якщо потрібно показати відношення промовця до дії, тут застосовуємо shall вже як модальне дієслово:

Will та Going to

Ми вже знаємо, що намір щось зробити можна продемонструвати, склавши речення з will. Є і інший спосіб, за допомогою виразу to be going to, але тоді речення набуде трохи іншого сенсу. Якщо в першому випадку намір буде виглядати «Я зроблю це», то в другому – щось на кшталт «Я планую зробити це». Наприклад:

I will buy a bike. – Я куплю велосипед

I am going to buy a bike. – Я збираюся купити велосипед.

Є ще декілька правил використання will та would:

1. Will. Коли намір щось зробити з’являється ось прямо під час розмови та коли йдеться про передбачення майбутнього, що спирається на власну думку.

I want to drink. I will go and make some tea. – Я хочу пити. Я піду і зроблю чай.

I think it will rain. – Я думаю, буде дощ.

2. Would. Коли намір щось зробити з’являється до розмови, тобто заплановано, та коли йдеться про передбачення майбутнього, що спирається на якісь певні чинники.

I want to drink. I’m going to make tea when I finish work. – Я хочу пити. Я збираюся зробити чай, коли закінчу працювати.

Today it is cloudy, it will rain. – Сьогодні хмарно, буде дощ.

Як скорочується would and will

Модальне дієслово часто скорочують до однієї-двох літер. В письмовій формі це буде виглядати, як will→ `ll (I will→ I’ll), would→ `d (I would→ I`d). Під час розмови скорочення відбувається шляхом додавання літери l або d в кінці слова.

Як бачите, саме контекст та час визначають, яке модальне дієслово будемо вживати в кожному окремому випадку.Читайте також