fbpx

Цифри та числа в англійській мові: правила написання

нд, 11/26/2023 - 21:45 Марина

цифри на англійській мові від 1 до 100

 

Цифри й числа – це та база у вивченні іноземної мови, без якої не обійтись і яку треба вивчати на самому початку. Без цих знань ви не зможете розрахуватися у магазині, надати якісь відомості про себе, відповісти на найпростіші запитання тощо. Тож у цій статті ми зібрали найнеобхіднішу інформацію про те, як пишуться і вимовляються різноманітні цифри й числа англійською до 100 у різних контекстах, та правила їх використання в певних життєвих ситуаціях.

Пишемо та читаємо цифри англійською до 10

Англійці, як і українці, користуються арабською системою чисел. Давайте розглянемо цифри англійською з транскрипцією та потренуємось їх читати і вимовляти вголос:

Zero [ˈzɪə.rəʊ] – нуль

One [wʌn] – один

Two [tuː] – два

Three [θri:] – три

Four [fɔːr] – чотири

Five [faɪv] – п’ять

Six [sɪks] – шість

Seven [ˈsev.ən] – сім

Eight [eɪt] – вісім

Nine [naɪn] – дев’ять

До речі, у британській та деяких інших варіантах англійської «0» іноді вимовляють як «nought», це слово використовується в різних контекстах:

 • У телефонних номерах у деяких країнах, зокрема у Великобританії та Ірландії. Наприклад, «Double two nought, double three nought, five nought one.»
 • В ігровому контексті, наприклад, в шахах або іграх, де використовуються числа для позначення пунктів, «nought» може використовуватися для позначення нульового рахунку.
 • У деяких офіційних або формальних текстах, таких як документи, звіти чи академічні матеріали, для дотримання більш формального або традиційного стилю.

Загалом, у більшості випадків у звичайній мові та повсякденному спілкуванні, термін «zero» є більш поширеним варіантом для позначення числа 0.

Числа в англійській мові: 11-19

Тут маємо виняток, який треба просто запам’ятати:

11 – (eleven) [ɪˈlev.ən]

12 – (twelve) [twelv]

Чому так? Тому що протягом довгого часу, а подекуди й дотепер, для підрахунку користувалися не десятками, а дюжинами.

Решта чисел другого десятку формується за допомогою додавання після числа суфіксу «teen»:

13 – (thirteen) [θɜːˈtiːn]

14 – (fourteen) [ˌfɔːˈtiːn]

15 – (fifteen) [ˌfɪfˈtiːn]

16 – (sixteen) [ˌsɪkˈstiːn]

17 – (seventeen) [sev.ənˈtiːn]

18 – (eighteen) [eɪˈtiːn]

19 – (nineteen) [naɪnˈtiːn]

Дуже легко, чи не так?

Так само отримуємо десятки – додаванням суфіксу «ty»:

20 – (twenty) [ˈtwɛnti]

30 – (thirty) [ˈθɜrdi]

40 – (forty) [ˈfɔrti]

50 – (fifty) [ˈfɪfti]

60 – (sixty) [ˈsɪksti]

70 – (seventy) [ˈsɛvənti]

80 – (eighty) [ˈeɪti]

90 – (ninety) [ˈnaɪnti]

Якщо маємо на меті утворити складне число, достатньо після десятків через дефіс поставити просте число:

56 – fifty-six [ˈfɪfti ˈsɪks]

Як пишуться десятки та сотні в англійській

Особливості написання та вимови десятків та сотень можуть змінюватись залежно від контексту, особливо коли мова йде про конкретні числа чи загальні числові концепції.

Десятки від 10 до 90

Вони зазвичай вимовляються одним словом:

30 – thirty

60 – sixty

90 – ninety

Складні числа до 100:

При озвученні сполучають десятки та одиниці:

21 – twenty-one

48 – forty-eight

63 – sixty-three

79 – seventy-nine

Сотні

Для сотень англійці зазвичай називають кількість сотень:

100 – one hundred

300 – three hundred

900 – nine hundred

Наголошуємо, що у випадку великих чисел, таких як 1000 і більше, використовують комбінації чисел сотень, десятків та одиниць разом:

1250 – one thousand two hundred fifty (або one thousand two hundred and fifty)

У цих випадках важливо враховувати наявність «and» між сотнями та десятками/одиницями в британському англійському. Наприклад, «one hundred and twenty-five». У американському англійському «and» в цьому контексті не використовується.

Важливі нюанси:

 • коли числівник перетворюється на іменник і використовується у множині, до нього додається закінчення «s»;
 • при написанні складних чисел для позначення розрядів використовують кому, ось так – 1,250,000;
 • коли мова йде про сотню, тисячу чи мільйон в однині, додаємо артикль «a».

А ви знаєте, що назва однієї з найпопулярніших пошукових систем Google походить саме від числівника «googol»? Він позначає одиницю із сотнею нулів, тобто майже безкінечність, що виглядає досить символічно.

Застосування числівників у різних випадках

Повсякденне спілкування постійно потребує використовувати числівники. Розглянемо приклади, як правильно вживати числа та цифри англійською мовою у різних контекстах.

 • Вік. Розповісти про свій вік можна, не вживаючи слово «років»: He is 25 (years old).
 • Порядкові числівники утворюються додаванням закінчення «th» – the fourth, виняток – the first, the second, the third.
 • Дроби. Звичайні дроби вимовляються як «one-half, three-quarters» тощо, тобто скільки частин ми взяли від загальної кількості частин, на які поділене ціле. Десяткові можна сказати двома способами, наприклад 37,18 буде або thirty-seven and eighteen hundredths, або thirty-seven point eighteen.
 • Гроші. При згадуванні сум грошей використовуються цифри, прості або складні числівники із додаванням назви валюти. Наприклад, «10 dollars, 5 euros, 20 pounds.»
 • Відсотки. Для їх позначення до складного числівника додають слово «percent».
 • Телефонні номери можна виражати або у вигляді послідовності чисел, або групами цифр через дефіс, як у нас: 555-123-4567 або 5551234567. Вимовляються як перелік цифр, при цьому нуль позначається словом «oh», а, наприклад, 55 – double five.
 • Дати можна записувати різними способами: January 1, 2023 або 1/1/2023, або the first of January.
 • Номери будинків. Для позначення використовують кількісні числівники: house number five або house five. Якщо числівник є складовою назви вулиці, то він перетворюється на порядковий.
 • Час. Залежно від частини доби додаємо до кількості годин позначку a.m. або p.m. (лат. ante meridiem дослівно – «до полудня» post meridiem дослівно – «після полудня»). Години з хвилинами найпростіше вимовляти, як складні числа: 18:35 (eighteen thirty-five). Для більш високого ступеню володіння англійською мовою радимо запам’ятати, як оперувати більш складними поняттями визначення часу, наприклад: половина другої по опівдні (half past one, за чверть шоста ранку (quarter past five), або 10 хвилин по одинадцятій вечора (ten minutes to eleven, або ten to eleven в американському варіанті).

Існує ще досить багато нюансів використання числівників, проте для початкового рівня спілкування цілком досить вищезазначених прикладів.

Вправи на розуміння та застосування числа та цифри англійською мовою

Щоб краще засвоїти різноманітні способи вимови та написання цифр англійською мовою, радимо виконати нескладні вправи:

 • Запишіть словами наступні числа: 17, 42, 69, 103, 256.
 • Напишіть порядкові числівники для чисел 1, 3, 8, 11, 21.
 • Складіть речення, використовуючи порядкові числівники 4th, 7th, 12th.
 • Запишіть числівники, які відповідають вашому віку та віку ваших друзів чи родичів. Складіть речення, що включають в себе дати: наприклад, «Мій день народження – 10-те січня.»
 • Потренуйтеся складати речення з десятковими або звичайними дробами, відсотками.
 • Призначте побачення, наприклад: Якщо ти не проти, давай сходимо в кіно, зустрінемося о 3 годині біля будинку номер 10 на твоїй вулиці.

Регулярна практика допомагає краще запам’ятати, як читати або писати цифри англійською та вивести вживання числівників на рівень автоматизму.

Як SkyEdge school може допомогти у вивченні числівників?

Ми ще добре пам’ятаємо, яким нудним та малоефективним колись було вивчення іноземних мов у школі. Тому робимо все, щоб наші студенти вивчали англійську із задоволенням:

 • складаємо цікаві плани для кожного заняття;
 • дбайливо та терпляче ставимося до новачків;
 • підтримуємо на кожному кроці та вчимо не соромитись власних помилок, адже це важлива частина навчання;
 • стимулюємо та заохочуємо студентів до активної участі в процесі навчання;
 • вчимо лексику та граматику на прикладі реальних життєвих ситуацій;
 • пропонуємо на вибір індивідуальні заняття чи навчання в міні-групах.

А ще ми знаємо, що кожна людина унікальна, тому впроваджуємо політику індивідуального підходу до кожного студента. Ми використовуємо навчальні програми, які легко адаптуються під потреби окремих учнів. Також у нас можна вчитися всією родиною, адже ми маємо програми для різного віку і ступеню володіння англійською мовою. Особливу увагу ми приділяємо навчанню дітей, тому пропонуємо курси англійської мови для дітей онлайн, де малеча зможе весело та ефективно освоїти іноземну мову.Читайте також