fbpx

Слова-зв’язки в англійській мові (linking words) приклади та використання

пн, 06/19/2023 - 20:39 Марина

Слова-зв’язки (їх ще називають сполучники або кон’юнкції) відіграють важливу роль в англійській мові, оскільки забезпечують логічний зв’язок між ідеями та фразами в тексті. Вони допомагають структурувати інформацію, виражати взаємозв’язки, робити порівняння та виразно висловлювати думки.

У цьому тексті ми з вами розглянемо найвживаніші слова-зв’язки в англійській мові та їх використання у різних контекстах.

Слова-зв’язки типу причини та наслідки

Вони допомагають виразити залежність причина-наслідок: because (тому що), since (оскільки), as a result (в результаті), consequently (відповідно), therefore (тому), thus (таким чином).

I couldn’t come to the meeting because I was sick. – Я не зміг прийти на зустріч, тому що був хворий.

Since it was raining, we stayed at home. – Оскільки був дощ, ми залишились вдома.

Слова-зв’язки для порівняння та контрасту

Використовуються для порівняння або вираження контрасту між двома об’єктами, ідеями, ситуаціями тощо: like (як), similarly (подібно, аналогічно), unlike (навпаки), however (однак), on the other hand (з іншого боку), in contrast (у порівнянні).

I love mountains; however, my friend prefers the sea. – Я люблю гори, однак, мій друг віддає перевагу морю.

Similarly to cats, dogs are popular pets. – Аналогічно до кішок, собаки є популярними домашніми тваринами.

Слова-зв’язки для переліку та послідовності

Допомагають організувати текст та зробити його більш зрозумілим, створити перелік або упорядкувати ідеї, події, дії тощо у логічній послідовності: firstly (по-перше), secondly (по-друге), finally (нарешті), next (далі), in addition (крім того), moreover (крім того), furthermore (більш того).

Firstly, I prepared for the exam. Secondly, I passed it successfully. Finally, I received a high grade. – По-перше, я підготувався до екзамену. По-друге, я успішно склав його. Нарешті, я отримав високий бал.

We have a variety of products: vegetables, fruits and meat. In addition, we have yogurt and juices.– Ми маємо велику кількість продуктів: овочі, фрукти та м’ясо. Крім того, у нас є йогурт та соки.

Слова-зв’язки для вираження причин та наслідків

Використовуються для пояснення причини якого-небудь явища чи події, та їх наслідків: due to (через), because of (через), owing to (внаслідок), resulting in (що призвело до), causing (що спричинило).

Due to the rain, we decided not to go on a picnic. – Через дощ ми вирішили не йти на пікнік.

The delayed delivery of the goods resulted in the loss of the customer. – Несвоєчасна доставка товару призвела до втрати клієнта.

Використання слів-зв’язок для уточнення та пояснення

Ці слова зв’язки в англійській допомагають уточнити або розширити певну ідею або інформацію, зв’язати різні аспекти однієї ідеї: for example (наприклад), in other words (іншими словами), that is (це значить), in fact (фактично), specifically (конкретно), in particular (зокрема).

I love all kinds of fruits, for example, apples, bananas and oranges. – Я люблю різні фрукти, наприклад, яблука, банани та апельсини.

In other words, she was implying that he should apologize. – Іншими словами, вона натякала, що він має вибачитися.

Роль слів-зв’язків у структурі речень та абзаців

Слова-зв’язки відіграють важливу роль у структурі тексту, оскільки допомагають підтримувати логічний порядок та з’єднувати ідеї. Вони дозволяють передавати свої думки зрозуміло та послідовно, що робить текст легшим для сприйняття.

Наприклад, у реченні «I went to the store to buy some groceries, but they were out of stock», слова-зв’язки «to» та «but» вказують на послідовність подій та контраст між очікуванням та реальністю.

Як використовувати слова-зв’язки для покращення логічного потоку тексту:

Для покращення логічного потоку тексту використовуйте слова-зв’язки, що відповідають за вираження взаємозв’язків між ідеями та реченнями відповідно до контексту. Ось декілька практичних порад:

  1. Вивчіть логічну структуру вашого тексту та визначіть, які зв’язки між ідеями потрібно виразити.
  2. Виберіть відповідні слова-зв’язки для кожного випадку.
  3. Розміщуйте слова-зв’язки на відповідних місцях у тексті, щоб показати зв’язок між реченнями та абзацами.
  4. Переконайтеся, що використання слів-зв’язок дійсно допомагає зрозуміло й послідовно передати ваші ідеї та аргументи.

Щоб якнайшвидше навчитися ефективно вживати слова зв’язки в англійській мові, наприклад, для ЗНО, радимо читати книги англійською, це допоможе запам’ятати принципи використання таких слів.Читайте також