fbpx

Модальні дієслова в англійській мові

чт, 06/13/2024 - 00:11 Марина

 

Modal verbs є невід’ємною частиною іноземної мови, відіграючи важливу роль у вираженні можливостей, необхідності, дозволів та інших важливих аспектів спілкування. Вивчення модальних дієслів допомагає зрозуміти та використовувати складніші конструкції англійської мови, що робить спілкування більш природним та точним. У цій статті ми розглянемо, що таке модальні дієслова, їх основні характеристики та значення.

Що таке модальні дієслова?

Modal verbs – це спеціальні дієслова, які використовуються для вираження можливості, ймовірності, необхідності, дозволу, обов’язку тощо. Вони відрізняються від звичайних дієслів своєю граматичною поведінкою та значенням. Основні характеристики модальних дієслів включають:

 • Відсутність змін у формі: модальні дієслова не змінюються за особами або числами.
 • Використання з інфінітивом без “to”: після модального дієслова йде основне дієслово в інфінітивній формі без “to” (наприклад, “can go”, “will do”).
 • Утворення заперечень та питань без допоміжних дієслів: модальні дієслова самі виконують роль допоміжних у заперечних та питальних реченнях.

Всі модальні дієслова в англійській мові

Нижче представлена таблиця з переліком усіх основних модальних дієслів англійської мови та їх коротким описом.

Модальне дієслово

Значення та використання

Can

Виражає можливість або вміння.

Could

Виражає можливість у минулому або ввічливе прохання.

May

Виражає дозвіл або ймовірність.

Might

Виражає низьку ймовірність або припущення.

Must

Виражає обов’язок або високу ймовірність.

Shall

Використовується для пропозицій або майбутніх дій (формальне).

Should

Виражає рекомендацію або обов’язок.

Will

Використовується для утворення майбутнього часу.

Would

Виражає умовність або ввічливі прохання.

Ought to

Виражає моральний обов’язок або рекомендацію.

Need

Виражає необхідність (у запереченнях та питаннях).

Dare

Виражає виклик або сміливість.

 

Modal verbs: правила українською

Модальні дієслова відіграють важливу роль у формуванні значення та нюансів у реченнях англійської мови. Вони допомагають виразити можливість, необхідність, дозвіл, обов’язок та інші аспекти. Розглянемо правила використання модальних дієслів в англійській мові, пояснені українською мовою.

Формування речень із модальними дієсловами

Модальні дієслова залишаються незмінними незалежно від особи чи числа і використовуються з основним дієсловом у початковій формі (інфінітив без “to”). Формула речення з модальним дієсловом виглядає так:

[Підмет] + [Модальне дієслово] + [Основне дієслово]

Наприклад:

She can swim. (Вона може плавати.)

We must go now. (Нам потрібно йти зараз.)

Заперечні форми модальних дієслів

Для утворення заперечних речень до модального дієслова додається “not”. Більшість модальних дієслів утворюють скорочені форми для заперечень:

 • can → cannot (can’t)
 • will → will not (won’t)
 • must → must not (mustn’t)
 • should → should not (shouldn’t)

Наприклад:

He cannot (can’t) come to the meeting. (Він не може прийти на зустріч.)

You must not (mustn’t) touch this. (Вам не можна цього торкатися.)

Питальні речення з модальними дієсловами

У питальних реченнях модальне дієслово ставиться перед підметом:

[Модальне дієслово] + [Підмет] + [Основне дієслово]?

Наприклад:

Can you help me? (Чи можете ви допомогти мені?)

Will she come to the party? (Чи прийде вона на вечірку?)

Правила вживання модальних дієслів в англійській мові

Модальні дієслова використовуються в різних контекстах для вираження різних значень.

Вираження можливості (can, could, may, might)

1. Can виражає можливість або здатність:

 • I can speak English. (Я можу говорити англійською.)

2. Could виражає можливість у минулому або ввічливе прохання:

 • When I was young, I could run fast. (Коли я був молодим, я міг швидко бігати.)

3. May виражає можливість або дозвіл:

 • It may rain today. (Можливо, сьогодні піде дощ.)

4. Might виражає низьку ймовірність або припущення:

 • She might come to the party. (Вона, можливо, прийде на вечірку.)

Вираження необхідності та обов’язку (must, have to, ought to)

1. Must виражає сильну необхідність або обов’язок:

 • You must wear a seatbelt. (Ви повинні носити ремінь безпеки.)

2. Have to виражає зовнішню необхідність:

 • I have to finish my work by 5 PM. (Я повинен закінчити свою роботу до 17:00.)

3. Ought to виражає моральний обов’язок або рекомендацію:

 • You ought to apologize. (Вам слід вибачитися.)

Вираження поради та рекомендацій (should, ought to)

1. Should виражає пораду або рекомендацію:

 • You should see a doctor. (Вам слід звернутися до лікаря.)

2. Ought to також використовується для вираження рекомендації:

 • We ought to follow the rules. (Нам слід дотримуватися правил.)

Вираження ймовірності та припущення (might, could, may)

1. Might виражає низьку ймовірність:

 • He might be at home. (Він, можливо, вдома.)

2. Could виражає можливість або припущення:

 • It could happen to anyone. (Це могло б трапитися з будь-ким.)

3. May виражає ймовірність:

 • They may come later. (Вони можуть прийти пізніше.)

Modal verbs є важливою частиною англійської мови, яка дозволяє виразити широкий спектр значень та відтінків. Їх правильне використання допоможе зробити вашу мову більш точною та багатогранною.

Висновок

Модальні дієслова є важливим інструментом у вивченні англійської мови, допомагаючи виразити різні відтінки значень та емоцій. Регулярна практика та використання модальних дієслів у повсякденному мовленні допоможуть вам вдосконалити свої навички та зробити вашу мову більш точною та багатогранною.

Вправи на модальні дієслова в англійській мові

Практика є важливою частиною вивчення модальних дієслів. Нижче наведені вправи для закріплення знань.

1. Перетворення речень з використанням різних модальних дієслів

 1. (You / be able to) You can swim well.
 2. (She / have to) She must complete the task.
 3. (They / might) They might arrive late.

2. Заповнення пропусків у реченнях відповідними модальними дієсловами

 1. I ____ (can) play the piano.
 2. You ____ (should) eat healthy food.
 3. They ____ (must) finish their homework.

Відповіді:

 1. can
 2. should
 3. must

3. Переклад речень з української на англійську з правильним використанням модальних дієслів

 1. Ти можеш допомогти мені? – Can you help me?
 2. Він, можливо, прийде на вечірку. – He might come to the party.
 3. Нам потрібно йти зараз. – We must go now.


Читайте також