fbpx

Relative Clauses в англійській мові

нд, 03/12/2023 - 12:49 Марина

Relative clause, або відносне речення – це узагальнена назва визначальних додаткових речень. Вони виконують функцію ідентифікації та надання додаткової інформації про інші слова, зазвичай – про іменники чи займенники, що містяться в основній частині речення. Утворюються за допомогою relative pronouns (відносного займенника), що стоїть на початку додаткового речення після означуваного слова.

Якщо у вас виникають складнощі з грамматикою – рекомендуємо наші курси англійскоЇ мови онлайн.

Займенники в Relative clauses

Найчастіше для створення відносних речень слугують займенники who, which, that, whom, whose, переклад яких в українській мові звучить як «який, котрий». Кожен з цих займенників використовується за певних умов:

Займенник

Коли використовується

Приклад

who

Якщо мова йде про живу істоту – людину, домашнього улюбленця

Pilot is a person who flies planes. – Пілот – це людина, яка керує літаками.

whose

Присвійний відмінок для позначення належності людей, тварин та предметів

I met a girl whose eyes were blue as the sky. – Я познайомився з дівчиною, чиї очі були сині, як небо.

whom

relative pronoun для людей в Non-Defining Relative Clause (в Defining Relative Clause в розмовній мові перевага надається who)

This is the girl, with whom I want to meet. – Це та дівчина, з якою я хочу зустрітись.

which

Якщо мова йде про предмет або дику тварину, або коли займенник має відношення до всього речення

I will go on vacation, which I have planned for a long time, by train. – Я поїду у відпустку, котру давно планувала, на потязі.

that

Можна використовувати як у відношенні живих істот, так і предметів, але зазвичай в усній мові (на письмі частіше використовують who та which)

That is the skirt which I bought yesterday. – Це та спідниця, яку я купила вчора.

Іноді для зв’язку додаткових речень з основним використовують також займенники where – для надання додаткової інформації про місця, та when – для уточнення інформації про час.

Типи відносних речень

Розрізняють два типи Relative clauses:

  1. Defining – визначальні додаткові речення, які характеризують іменник або займенник, надають важливу для розуміння змісту речення інформацію.
  2. Non-Defining – надають додаткову інформацію, яка ні на що не впливає та не є необхідною для розуміння, про що йдеться у реченні.

На відміну від української мови, де перед словами який або котрий обов’язково ставиться кома, в англійській мові наявність або відсутність коми визначається тим, яку функцію в кожному конкретному випадку виконує Relative clause.

Defining Relative Clauses

Їх ще називають Identifying Relative Clauses. Додаткове речення цього типу не може бути видалене із основного речення, інакше втрачається сенс сказаного і виникає потреба в додаткових питаннях. Defining Relative Clause не виокремлюють комами просто тому, що вони є невід’ємною частиною речення. Так само вони не позначаються паузами в усній мові.

She’s the woman who cuts my hair. – Це та жінка, котра мене стриже.

Для створення Defining Relative Clause зазвичай використовують відносні займенники who, which, that. У деяких випадках можливе використання whose, where, when. Інколи займенники пропускають – у випадках, коли маємо справу з Object Relative Clause, тобто в головному реченні і в підрядному підмети різні, наприклад, дві дійові особи:

This is the girl, with whom I want to meet. – Це та дівчина, з якою я хочу зустрітись.

This is the girl I want to meet. – Це дівчина, з якою я хочу познайомитись.

Non–Defining Relative Clauses

Або ж Non-identifying Relative Clauses позначають інформацію, яка ні на що не впливає і без якої цілком можливо зрозуміти, про що йде мова. Саме тому Non- Defining Relative Clause на письмі виокремлюють комами – цю частину речення ми можемо викинути без втрати змісту або ж подати цю інформацію окремим реченням.

Mr. Jacobs, who is the best accountant in our company, decided to retire. – Пан Джейкобс, який є найкращим бухгалтером нашої компанії, вирішив піти на пенсію.

У Non-Defining Relative Clause використовуються виключно займенники who та which, that замість них використовувати не можна.

Правила створення Relative Clauses

Кілька порад, які допоможуть вам опанувати мистецтво створення відносних речень:

  • запам’ятайте найбільш розповсюджені фразові дієслова та сталі поєднання;
  • вибирайте розміщення прийменника в реченні залежно від стилю спілкування – для ділової бесіди поставте на початку речення, для менш формальної в кінці в поєднанні з дієсловом;
  • вибирайте займенник відповідно до контексту.

Розрізняйте важливу та додаткову, не суттєву інформацію, і відповідно відокремлюйте або не відокремлюйте комами на письмі та паузами в усній мові.

Різниця між defining and non defining relative clauses

Для більшої наочності відмінностей між двома типами Relative Clauses пропонуємо розглянути порівняльну таблицю:

Defining

Non-Defining

Relative Clauses не виокремлюється комами

Relative Clauses виокремлюється комами

Relative Clauses не виокремлюють паузами в усній мові

Relative Clauses виокремлюють паузами в усній мові

Можна використовувати займенник that

Не використовується займенник that

Не можна прибрати Relative Clauses з основного речення

Можна прибрати Relative Clauses з основного речення без втрати сенсу

Надають важливу для розуміння сенсу інформацію

Надають додаткову інформацію

З Object Relative Clause можна викинути relative pronouns

Не можна викинути relative pronouns

Поширені помилки в прийменниках в Relative Clauses

Як можна зрозуміти із вищесказаного, найчастіше виникає плутанина в наступних випадках:

  • вибір правильного займенника залежно від контексту;
  • використання займенника that;
  • розуміння, коли можна викинути з речення relative pronouns;
  • виділення Relative Clauses комами на письмі та паузами в усній мові.

Але якщо ви будете регулярно практикуватись, з часом помилок стане набагато менше.

Вправи для закріплення теми

Щоб краще засвоїти цю не найлегшу тему, пропонуємо вам виконати кілька вправ.

Exercise 1.

Complete with correct relative pronoun.

1. I talked to a boy …. had that awful big dog.

2. Mrs. Martin, …. is a shop assistant, asked me to paint her house in blue.

3. That is the shop …. I bought my new trainers.

4. Jessica, …. car you can see over there, is the rudest girl in the world.

5. Mr. Robinson, …. is the author of this year’s window displays, is incredibly nervous today.

6. Thank you for the book …. was really exciting.

7. The karaoke bar is a place … you can sing a song and relax.

 

 

 

Answers: 1.who, 2.who, 3.where, 4.whose, 5.who, 6.which, 7.where

 

 

Exercise 2.

Combine two sentences using a relative pronoun.

1. Kate looks like her sister Meg. Meg is a pop star.

2. Do you know those children? The children are playing in the mud.

3. I want to study English at this school. This school is the best in the city.

4. This is the novel of Lev Tolstoy. Lev Tolstoy died in 1910.

5. They called a doctor. The doctor lived nearby.

6. Could you bring me an apple, please? The apple is on the table.

7. My son broke the vase. I got the vase as a present.

 

 

 

Answers: 1. Kate looks like her sister Meg, who is a pop star. 2. Do you know those children who are playing in the mud? 3. I want to study English at this school, which is the best at the city. 4.This is the novel of Lev Tolstoy, who died in 1910. 5. They called a doctor who lived nearby. 6. Could you bring me an apple which is on the table? 7. My son broke the vase which I got as a present.

 

 

 

Exercise 3.

Match the sentence halves.

1) Two men, who were very drunk, a) where I was born.

2) Please give me back the books b) couldn’t walk at all.

3) Do you know a good shoe shop c) where people don’t celebrate Christmas.

4) He writes the best poems d) which I lent you last month.

5) That is the country e) which I’ve ever read.

6) Caroline is a girl f) where I can buy nice winter boots?

7) Kharkiv is the city g) who is the worst student in my class.

 

 

 

Answers: 1 – b, 2 – d, 3 – f, 4 – e, 5 – c, 6 – g, 7 – a.Читайте також