fbpx

Intermediate

Intermediate

Relative Clauses в англійській мові

Relative clause, або відносне речення – це узагальнена назва визначальних додаткових речень. Вони виконують функцію ідентифікації та надання додаткової інформації про інші слова, зазвичай – про іменники чи займенники, що містяться в основній частині речення. Утворюються за допомогою relative pronouns (відносного займенника), що стоїть на початку додаткового речення після означуваного слова. Якщо у вас виникають […]Марина03/12/2024
Second Conditional: приклади та вправи

Second Conditional (друге умовне речення) використовується, коли ми говоримо про умови, які неправдоподібні чи малоймовірні в нашому сучасному часі. Ми використовуємо його, щоб розмовляти про те, що могло б відбутися, якби умова була іншою. Форма Second Conditional виглядає наступним чином: “If + Past Simple, Would + Verb (без to).” Наприклад, “If I had more free […]Марина01/27/2024
Модальні дієслова: must vs have to

Зазначені модальні дієслова є важливою частиною граматики англійської мови і вживаються, коли необхідно виразити обов’язок, необхідність, рекомендації та інші семантичні значення.  Що таке модальні дієслова? Модальні дієслова – це підкатегорія дієслів, що використовуються для вираження специфічних значень, мають свої особливості в утворенні та вживанні. Вони не потребують допоміжних дієслів для утворення заперечних та питальних форм. […]Марина09/09/2023
Used to, be used to, get used to в англійській мові: різниця та використання

Ті, хто вивчає англійську, часто плутають used to, be used to і get used to. І це має величезний сенс, оскільки зрештою, ці фрази звучать майже однаково. Але насправді вони мають дуже різні значення та функції в англійській мові. Отже, як ми їх використовуємо і в чому різниця? Дізнайтесь це в цьому огляді, щоб більше […]Марина01/29/2023
Third Conditional

Third Conditional (Третье условное наклонение) – это конструкция, которую мы используем, когда мы выражаем сожаление по поводу того, что не произошло в прошлом. Предложения такого типа всегда состоят из двух частей: условия и результата. e.g. If I had studied better I would have passed this exam. Для образования этой формы существует специальная схема: If+ Past Perfect – […]Марина03/29/2018
Wish

Wish используется, когда речь идет о желаниях, как правило, нереальных, — в настоящем, прошлом и будущем. e.g. I wish I had a new bag.(но у меня ее нет) Если мы говорим о желаниях в настоящем времени, то глагол после wish используется в Past Simple. e.g. I wish this car was mine. Если мы говорим о желаниях в прошедшем […]Марина03/29/2018
Reported questions.

Вопросительные предложения в косвенной речи называются косвенными вопросами. (Reported questions) Косвенные вопросы часто начинаются со слов “He asked”. В косвенных вопросах действуют правила согласования времен. Прямая речь   Косвенная речь   Present Simple e.g. Do you love me? Past Simple e.g. He asked if I loved him. Present Continuous e.g. Are you cooking? Past Continuous e.g. He asked […]Марина03/29/2018
Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – настоящее совершенное длительное время. Используется, когда мы говорим о действии, которое началось в прошлом и продолжает длиться до настоящего момента. e.g. We have been playing this game for two hours. Образование: have/has + been + V-ing + I/you/we/they + have +been + V-ingHe/she/it + has + been + V-ing e.g. I […]Марина03/29/2018
Say/tell/speak/talk

У глаголов say, tell, speak, talkочень похожие значения, но используются они по-разному. Чтобы понимать эту разницу, необходимо знать в каких ситуациях используется тот или иной глагол. Глагол “to say”. Глагол to say переводится на русский язык «сказать». Очень часто to say используется для введения прямой или косвенной речи. e.g. He said “I love you”.         He said he loved her. […]Марина03/29/2018
Phrasal verbs

Английские фразовые глаголы (Phrasalverbs) – это идиоматические выражения, объединяющие глаголы и предлоги, глаголы и наречия, либо одновременно глаголы и предлоги с наречиями. Таким образом, они образовывают новые глаголы, чье значение не всегда можно понять, посмотрев каждое слово фразового глагола в словаре. Фразовые глаголы постоянно используются как в устной речи, так и на письме. Предлог в составе фразового глагола определяет […]Марина03/29/2018